Nyheter

Khaten er borte

Beslaget av det narkotiske stoffet khat har gått ned med nesten 90 prosent de siste to årene.

I første halvår 2016 ble det beslaglagt til sammen 815 kilo khat på vei inn til Norge. Tallet er det laveste i Tolldirektoratets statistikker som strekker seg tilbake til 2010.

Mellom 2010 og 2014 beslagla tollerne mellom flere tusen kilo khat i løpet av årets første seks måneder. Men i år er tallet en brøkdel. Sammenlignet med toppåret 2014 da 6.640 kilo khat ble beslaglagt er nedgangen på omtrent 88 prosent.

– Hovedårsaken er nok at i 2013 ble khat klassifisert som narkotika i Nederland, og i 2014 skjedde det samme i England, forklarer seksjonssjef i Tolletaten ved OSL, Tor Fredriksen.

Fra bil til fly

I Nederland og England var nemlig khat lovlig i mange år, og det aller meste av stoffet som endte opp i Norge kom derfra. Nå må smuglerne derimot ta den lange turen fra Øst-Afrika med fly for å frakte khat til Norge.

I dag tas omtrent 75 prosent av khaten som beslaglegges på vei inn til Norge på Oslo Lufthavn.

– Etter forbudene i Nederland og England dukket flere nye trender opp. Blant annet ser vi at det kommer langt mer tørket khat. Laboratoriene våre har konkludert med at det er omtrent tre ganger mer potent enn fersk khat- målt kilo mot kilo, sier Fredriksen.

– Spørsmålet er om det er lovendringen og vår solide innsats som har virket, eller om forbruket faktisk har gått ned, sier han, og viser til at de har beslaglagt tusenvis av kilo khat de siste årene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Høyere priser

Ifølge en sak fra NRK fra i fjor har prisene på khat tredoblet seg i løpet av de siste få årene, fra 100 kroner per bunt. Det kan indikere at etterspørselen har vært større enn tilbudet.

– Når vi tar mindre mengder tror vi at smuglingen av khat er redusert og at forbruket har blitt mindre. Men vi kan heller ikke se helt bort fra at smuglerne har nye metoder vi ennå ikke har oppdaget, sier han.