Nyheter

Slik blir Oslo-trafikken

Ny sentrumstunnel, splitter nytt signalanlegg og ny T-banering over Grünerløkka og St. Hanshaugen blir en realitet.

I går kveld ble Oslo, Akershus, Jernbaneverket og Statens vegvesen enige om ny Oslopakke 3.

Etter måneder med krangling om vei, sykkel og kollektivsatsing, er man nå enige om konfliktpunkter som ny E18, bompenger, sykkelstier og kollektivtrafikk,

Blant hovedpunktene i avtalen finner vi:

* Reduksjon av biltrafikken inn til Oslo med 15 prosent innen 2019.

* Økte bompenger på E18, særlig i rushtida.

* Ny sentrumstunnel, signalanlegg og nye ruter over Grünerløkka i Oslo for T-banen.

* Ny Fornebubane og Ahus-bane, som nå blir omdømt til Romeriksbanen.

* Noe kapasitetsutvidelse på deler av E18, men en vesentlig reduksjon av biltrafikk sammenlignet med hva som opprinnelig lå i avtalen.

* Miljølokk på store deler av E18.

Dagsavisen har fått bekreftet forhandlingsresultatet fra flere kilder tett på forhandlingsprosessen.

Deler av signalanlegget på T-banen er så mye som 70 år gammelt, og skaper tidvis store forsinkelser på banen. Nå får Oslo et helt nytt signalanlegg, noe man forventer vil sørge for at T-banen blir i rute vesentlig oftere enn i dag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kapasitetsøkning på E18

Det ligger også inne penger til opprusting og satsing på trikk.

I byrådserklæringen fra det rødgrønne byrådet i Oslo ligger det inne en rekke svært offensive formuleringer på samferdsel. Blant annet krevde byrådet at veikapasiteten på E18 ikke skulle økes. Det fikk de ikke til i forhandlingene, men kapasiteten blir vesentlig redusert sammenlignet med det opprinnelige forslaget. Kun noen få kilometer vil få en vesentlig kapasitetsøkning, men et av dagens kollektivfelter skal bli til et ordinært kjørefelt. I stedet skal det bygges egne bussveier.

Ingen av partene ønsket å kommentere resultatet før det legges fram på en pressekonferanse mandag klokka 11.

Les også: Ordførere ønsker seg T-bane

Klimaaktivister fornøyde

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, gir sitt godkjentstempel på den nye Oslopakka.

– Dette er til å leve med, og langt bedre enn man kunne frykte for noen få uker siden. Kun en bitte liten del av E18 bygges ut. Samtidig er man enige om å redusere trafikken over Oslo-grensa med 15 prosent, sier han.

I tillegg er han fornøyd med den store satsinga på kollektivtrafikk som ligger inne i avtalen.

– Dette vil bidra til å redusere klimagassutslippene, men også den helseskadelige luftforurensinga vi sliter med i Oslo hver eneste vinter. Oslo kommer nå til å bli en bedre by å bo i, sier Haltbrekken.

Les også: Krever bilgaranti for Oslo

Dette blir bompengesatsene

Det blir vesentlig dyrere og kjøre inn og ut av Oslo enn i dag.

Våren 2017 økes taksten for kjøring inn mot Oslo fra 32 kroner til 58 kroner for dieselbiler og 53 kroner for bensinbiler, i rushtiden. Utenfor rushtiden vil det koste mindre.

VG skriver også at eiere av el-bil snart må se seg nødt til å også betale bompenger. Avisa skriver at fra mars neste år må el-biler betale 10 kroner i bompenger i rushtida. Fra 2018 blir det oppjustert til 20 kroner. Fra 2020 blir det igjen oppjustert til 30 kroner i rushtida, og 20 kroner hele resten av døgnet, skriver VG.

Alle bompenger kan oppjusteres seinere for å nå målet om en reduksjon av biltrafikken inn til Oslo med 15 prosent.

Les også: Vil ta i bruk ulike bomtakster i Oslo

Satser på sykkel

Det skal bli lettere å være syklist i Oslo og Akershus i årene framover.

For hovedstadens del ligger det inne 4 milliarder kroner til nye sykkelveier.

Langs hele nye E18 blir det ny sykkelvei. Deler av strekket skal bli en såkalt ekspressykkelvei. 93 prosent av Oslos bompengemidler skal brukes på kollektivtransport og sykkelveier, får Dagsavisen opplyst.

Les også: Krever to nye tunneler i Oslo

Mer fra Dagsavisen