Nyheter

– Det handler om liv

– Når behandlingen av rusavhengige fungerer, er hvilket LAR-legemiddel som brukes litt underordnet.

– LAR tar i liten grad hensyn til individuelle behov, og er for dårlige på brukermedvirkning, sier Gabrielle Welle-Strand, lege i Helsedirektoratet som jobber med å revidere retningslinjene i LAR-systemet. FOTO: ARNE OVE BERGO

Det sier seniorrådgiver og lege Gabrielle Welle-Strand i Helsedirektoratet. De siste ti årene har hun arbeidet med å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for behandling av pasienter i LAR-systemet – Legemiddelassistert Rehabilitering. Nå er hun i gang med å revider retningslinjen.

LAR-retningslinjen ble ferdigstilt i 2010 og er nå moden for revisjon og oppdatering. Welle-Strand leder dette arbeidet sammen med kollega Brittelise Bakstad.

Les også: – Helseminister Bent Høie lever milevis fra folk på gata

LAR styrt ovenfra og ned

– Samtidig avhengighet av benzodiazepiner (beroligende legemidler) og opiater er en av de problemstillingene vi må diskutere i revisjonsarbeidet. Problemet med benzodiazepiner sammen med LAR-legemiddelet er at pasienten blir ruset – og blir dermed i mindre grad i stand til å følge opp rehabiliteringsarbeidet. En annen utfordring er at LAR i for liten grad tar hensyn til de individuelle behovene til pasienten og ofte er for dårlige på brukermedvirkning. Brukermedvirkning er en nødvendig suksessfaktor, sier Welle-Strand og legger til:

– Det er tross alt pasientens liv dette dreier seg om.

Les også: Støtter lege Sverre Eika

7500 pasienter er inne i LAR-systemet. Forutsetningen for inntak er at pasienten har en opiat- avhengighet, som oftest i form av heroinavhengighet.

– Det gir liten mening at det står i retningslinjene at «benzodiazepiner ikke bør foreskrives til pasienter i LAR,» all den tid mange LAR-pasienter bruker disse medisinene. Da må vi vurdere om benzodiazepinavhengigheten kan behandles på en annen måte, sier Welle-Strand.

Benzodiazepiner er angstdempende og beroligende legemidler som Sobril, Valium og Rivotril. I statusrapporten for 2014 går det fram at 40 prosent av alle LAR-pasienter hadde brukt benzodiazepiner siste fire uker. 25 prosent fikk benzodiazepinene forskrevet av lege. I tillegg til at de brukte metadon, Subutex eller Suboxone.

LES OGSÅ: De narkomanes lege

Doktor Sverres metode

I Dagsavisen 14. april sa lege Sverre Eika ved Kirkens Bymisjons helse- og velferdstilbud 24 sju at han vil bruke «hele Felleskatalogen i behandlingen av rusavhengige» – også benzodiazepiner som Sobril, Valium og Rivotril – og opiater som Dolcontin.

– Mange har et elendig liv på LAR-preparatene. Subutex kan gi panikkangst, metadon et avflatet følelsesliv og vektøkning. Valium og Dolcontin gir akkurat samme effekt som to Sobril og metadon, så hvorfor er det ene tillatt og ikke det andre, spør Eika.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frykter dødsfall

Welle-Strand anbefaler ikke å ta i bruk «hele Felleskatalogen».

– Noen legemidler egner seg bedre enn andre i et rehabiliteringsopplegg. For pasienter som bruker legemidler som Xanor og Rivotril, vil det være hensiktsmessig å benytte Sobril som er en lettere medisin å styre, dersom benzodiazepiner skal forskrives i tillegg til LAR-legemiddelet, sier hun og understreker at på avveie er alle disse legemidlene farlige og sjansen for dødsfall øker ved samtidig bruk av opiater og benzodiazepiner.

Les også: – Anlov Mathiesen er respektløs og kunnskapsløs