Nyheter

Krever bilgaranti for Oslo

Nye veiprosjekter i Akershus må inneholde garantier om at de ikke vil føre til mer biltrafikk i Oslo, krever Oslo Aps Frode Jacobsen.

Jacobsen, som nylig ble leder av fylkeslaget, er tydelig på hva som bør skje hvis en slik garanti ikke blir overholdt.

– Hvis trafikken inn til Oslo likevel øker, må man være villig til å iverksette de tiltakene som er nødvendige for å stanse denne veksten, slik som ved bruk av økte bomtakster.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Uakseptabelt

Bakgrunnen for hans utspill er de pågående reforhandlingene av samferdselssatsingen Oslopakke 3. I løpet av mai skal Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ha blitt enige om hvordan milliarder av kroner skal brukes i årene framover. En sentral del av dette er de svært omstridte planene om ny E18 gjennom Asker og Bærum, i den såkalte Vestkorridoren.

– Vi har forståelse for at Akershus ønsker å løse sine trafikkutfordringer og at mer veiutbygging har ligget inne i planene i flere tiår. Men vi kan ikke akseptere at de veiene Akershus ønsker å bygge ut, skal føre til mer trafikk, forurensning og miljøforringelse for folk i Oslo, sier Jacobsen.

– Trafikkløsningene vi finner for Oslo og Akershus, må komme i gjensidig solidaritet. Det kan ikke være slik at den ene skal påføre den andre en økt belastning, tilføyer han.

Hvor mye mer biltrafikk det vil bli med ny E18, er uklart. Mens miljøorganisasjoner og enkelte partier frykter kraftig vekst i trafikken med større veikapasitet, hevder andre, deriblant mange Akershus-politikere, at veksten vil bli minimal.

– Vi har så langt ikke fått noen garanti fra Statens vegvesen om at utbyggingen ikke vil medføre økt trafikk inn til Oslo, påpeker Jacobsen.

Oslo Ap ønsker seg også en tilsvarende garanti fra Akershus fylkeskommune.

Les også: Disse frykter ny E18

Ambisiøse mål

Målet til byrådet i Oslo er å redusere biltrafikken i hovedstaden betydelig de kommende årene, i første omgang med 20 prosent.

– Hvis trafikken vestfra øker, og da handler det ikke bare om E18, vil det bli umulig å nå det målet, slår Jacobsen fast.

– Hvordan vil Ap reagere hvis dere ikke får de garantiene om nullvekst i trafikken dere ønsker?

– Dette blir et helt avgjørende tema for Ap i forhandlingene som nå pågår om Oslopakke 3. Og jeg tror det vil være forståelse for dette, svarer Jacobsen.

– Vi har en offensiv og tydelig målsetting om å redusere biltrafikken i Oslo. Da kan det ikke overraske noen at det er vanskelig for oss å prioritere veiinvesteringer som vil føre til mer biltrafikk i Oslo, utdyper han.

Les også: – Slik bør E18 bli

Mer fra Dagsavisen