Nyheter

Her kan det bli uteservering

En planlagt ny uteservering på Grünerløkka skaper debatt. – Vi er ikke i mot uteservering, men vi mener det går an å bruke huet i stedet for å ødelegge det flotte miljøet som er der, sier Roger Hoel i sameiet Markveien 60.

Etter planen skal det reises en uteservering ved Søndregate på Grünerløkka og dermed skvise ut enda en bit grøntareal i Oslo. Det er planlagt en uteservering, på 400 kvadratmeter med plass til 112 personer. mellom der det nå ligger minigolfbane og Eventyrbrua. (Se kart til høyre i artikkelen).

– Vi er ikke imot uteservering. Det er formen på det hele vi er imot. Det går an å bruke huet i stedet for å ødelegge det flotte miljøet som er der, sier beboer Roger Hoel i sameiet Markveien 60, og sikter til en vegg som vil gå langs fortauet ved serveringen. Utbyggingen vil ifølge tegningene dekke omkring totalt 400 kvadratmeter.

Striden står om en omgjøring av et vedtak. Avslaget på søknaden om uteservering ble omgjort til godkjent rammetillatelse av Plan- og bygningsetaten etter at de fikk positiv respons for prosjektet i uttalelse fra Byutviklingskomiteen. «For å unngå baksideproblematikken sett fra veien bør paviljongen vende kortsiden mot byen, og flyttes ut i parken», heter det i protesten til innvilget «Rammesøknad – påklaget vedtak omgjort – Søndre gate 1», fra sameiet Markveien 60.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ordknapp

Hos Merkantilbygg kan det se ut som om saken går sin gang. Der er de ordknappe, men bekrefter at de har vært i kontakt med lokale beboere og restauranter.

– Vi har fått rammetillatelse. Vi holder på og regner litt fram og tilbake, så får vi se eventuelt når og hvordan dette blir, sier eiendomsforvalter Jens Rivenes hos utbygger Merkantilbygg.

Les også: Italiensk til hverdags ved Sofienbergparken

Misfornøyde naboer

Blant naboene er det motstand mot den omfattende uteserveringen, i sin opprinnelige form. Der ønsker de en mindre variant enn det som lå i den opprinnelige søknaden. Der er de også bekymret for omsetningen til allerede eksisterende restauranter.

– Vi sier jo ikke nei, men bare ønsker å bevare og ta vare på de andre næringene og beboerne, som også må dele Søndregate, et fantastisk flott sted på vår kjære Grünerløkka, sier Hoel videre.

Les også: – Beklager virkelig at jeg ødelegger Grünerløkka for deg

Ferdig behandlet

Hos bydel Grünerløkka får Dagsavisen opplyst at administrasjonen ikke vil foreta seg noe mer i sakens anledning.

– Saken er ferdig behandlet fra vår side, ser bydelsdirektør Heidi Larssen.

. Samtidig bekrefter hun at det er varianten med en litt mindre uteservering som det er gitt rammetillatelse for.

I søknaden presiseres det at en uteservering i Søndre gate vil kunne redusere aktiviteten på det som kalles hasjmarkedet ved Eventyrbrua og området rundt.

Hasj

I høringssvaret fra SaLTo, samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge, heter det; «SaLTo-koordinator støtter oppfatningen om at mer aktivitet vil være positivt i dette området». Og fortsetter med; «På generelt grunnlag kan det likevel ikke gis støtte til antakelsen om at etablering av et skjenkested vil føre til økt trygghet og mindre kriminalitet i et område».

Les også: Eventyrbrua steinerbarnehage må lete etter sprøyter hver dag