Nyheter

Park som forbilde

Bjerkedalen park får internasjonal oppmerksomhet, når den nå blir et forbildeprosjekt til Veneziabiennalen.

Bjerkedalen er blitt et populært rekreasjonsområde. FOTO: HILDE UNOSEN

Parken blir del av utstillingen «In Therapy» i den nordiske paviljongen i arkitekturbiennalen når den åpner i juni. Utstillingen fokuserer på nordisk samtidsarkitektur og som på en eller annen måte påvirker samfunnet vi lever i.

Den nordiske paviljongen vil synliggjøre og diskutere hva som kjennetegner nordisk arkitektur og, ikke minst, hvordan arkitekturen vil kunne utvikle seg i de kommende årene. Bjerkedalen park er valgt ut fordi den er et godt eksempel på arkitektur som omhandler fellesskapet, der mennesker møtes og samfunn formes.

Les også: Rullator vs. hest på Bjerke

Åpnet i 2013

Bjerkedalen park er en av fire bydelsparker i Groruddalen, og åpnet i 2013. Parkene er blitt finansiert/etablert gjennom Groruddalssatsingen.

– Dette er morsomt, og jeg er stolt over at en bydelspark i Oslo får internasjonal oppmerksomhet, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG) til Dagsavisen.

– Det er spesielt at en park får en pris som et arkitektonisk element, sier Marcussen om parken som i oktober i fjor også fikk Oslo bys arkitekturpris.

Byråden er opptatt av grønne lunger i Oslo, og at naturen bringes inn i byen.

– Det er viktig at vi skaper gode møteplasser, og får et biologisk mangfold inn i byen, legger hun til.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Arkitekt

Landskapsarkitekt Rainer Stange i Dronninga landskap, er mannen som har skapt parken, og som nå har blitt et populært område, sommer som vinter.

– Det som er nyskapende med denne parken, er at blokkene rundt er integrert i parken. De er en del av konseptet. Parken er på 36 mål, men med blokkene blir den dobbelt så stor, sier han entusiastisk.

Hovinbekken

Parken går fra Refstadveien til Nordalveien, og har et fall på 15 meter.

– Tidligere var det en dal her, med en demning i nederste enden. Nå har vi også åpnet Hovinbekken, som har ligget i rør i 50 år, sier han.

Planen er at Hovinbekken med tiden skal åpnes helt ned til fjorden.

– Vi har også gravd ut 16.000 kubikk med masse for å få denne parken til, sier landskapsarkitekten til Dagsavisen.

– Før sa de at dette var en vinterpark. Nå er det også en sommerpark, med masse aktiviteter hele året, sier han.

Fire bruer over Hovinbekken, bringer parken sammen, og det er anlagt brede promenader og turveier på hver side.

– De blir mye brukt. Og det er mange som bruker parken til sin daglige joggerunde, sier han.

Les også: Graver fram byelver til nytte og glede

Paviljong

Parken inneholder blant annet en terrassert paviljong med funksjoner som amfi med utsikt, kafé med skjenkebevilling og toaletter. Promenaden utgjør en del av Oslos turveisystem.

Parken er universelt utformet med kortreist norsk grus og granitt, og er iscenesatt med belysning. Siden åpningen i 2013 har det myldret av aktivitet både sommer og vinter. Det er satt av egne baner for basketball og strandvolley, som brukes som skøytebaner på vinterstid. En ny stor dam med ekte bekkevann danner et svært vannspeil, som det er populært å fiske i.

– Det er blant annet  ørret  her, sier Rainer Stange og kikker ned i vannet.

I går var det imidlertid endene som koste seg i vannet.

200 trær er plantet langs bekken og blokkenes vindusløse endegavler, og 50.000 stauder sørger for blomsterflor fra slutten av mai til langt ut i oktober.

– Parken er utformet slik at leilighetene har utsikt mot parken, selv om det ikke er vinduer på gavlveggen, sier Rainer Stange.

– Vi er kjempestolte, og når vi skal vise fram noe fint i bydelen, er det parken vi gjerne viser fram, sier bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen i Bjerke bydel til Dagsavisen.

– Vi er veldig glade for å ha fått denne parken, og dette har virkelig blitt en møteplass for hele bydelen. Også folk fra andre bydeler drar hit, sier hun.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!