Nyheter

– Inga Marte Thorkildsen bryr seg ikke om fakta

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) ønsker vikarpooler og mindre bruk av bemanningsbyråer, for å få ned avvikene på Oslos sykehjem. – En dårlig ide, mener bemanningsbransjen.

I de første åtte månedene i 2015 ble det registrert nesten 8.000 avvik på Oslos sykehjem.

Helse-, eldre- og sosialbyråd Thorkildsen sa til Dagsavisen sist fredag at hun tror at faste vikarer, med fagkompetanse, kan få ned avvikene på sikt. Hun ønsker en egen vikarpool, og vil bort ifra å hente vikarer fra bemanningsbyråer.

– Jeg har fulgt opp saken ved selv å lese gjennom avvikene, og ikke bare notatet til byråden. Etter gjennomgang av mer enn halvparten av avvikene så er det kun i 15 av avvikene brukt ordet innleid eller vikar fra bemanningsbyrå. 15 avvik av ca. 4.000 er ikke akkurat mye, sier Petter Nyhagen, administrerende direktør i Dedicare til Dagsavisen.

LES OGSÅ: – Går på for mange og feil medisiner

Merkelig

Han finner det merkelig at Thorkildsen ser sammenheng mellom innleide vikarer fra bemanningsbyråer og antall avvik.

– Hun bryr seg ikke om fakta, sier han.

Blant de største

Dedicare er et av de største bemanningsbryåene innen helse, og omsetter for 177 millioner kroner i året.

– De avvikene hvor innleide er nevnt er heller ikke nødvendigvis mangelfull kompetanse, det er like gjerne at de mangler nøkkel eller medisinkort. Dette er strengt tatt ikke deres skyld og trolig også noe kommunens egne vikarer opplever i like stor grad. Det er heller ikke de innleide sin skyld at det kun er vikarer på jobb og ser ikke at dette løses ved hjelp av annen vikarpool, sier han.

Dedicare leier primært ut leger og sykepleiere til sykehus, men lever også mye til Oslo kommune.

– Det er greit at byråden prinsipielt er mot innleie/vikarbransjen, men det får da være grenser. Hun kan ikke sammenblande sine prinsipper med grunnløse påstander som rammer flere hundre vikarer hvor de aller fleste kun ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, sier Dedicare-direktøren, som gjerne tar en diskusjon med Inga Marte Thorkildsen om dette.

LES OGSÅ: Stanser stoppeklokkene

– Systematisk feilinformasjon

Dedicare, som andre bemanningsbyråer, hjelper til med å skaffe personale ved sykdom, ferier og andre akutte situasjoner. Og under 10 prosent av dem de leier ut, er ufaglærte.

– Min agenda er at her kommer byråden med en systematisk feilinformasjon. Det er alvorlig at byråden kommer med løsninger som ikke har rot i virkeligheten, sier han.

– Hennes forslag vil ikke løse noe som helst. Det er feil medisin til feil sykdom, avslutter han.

LES DEBATT: Ansatte kalte dette for minuttstyranni