Nyheter

Vil ha faste vikarer

I de åtte første månedene i fjor, ble det rapportert nesten 8.000 avvik på Oslos sykehjem. Byråd for eldre, helse- og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV) tror faste vikarer kan få ned avvikene på sikt.

Nå kommer rutiner for innrapportering og offentliggjøring av avvik fra Oslos private og kommunale sykehjem.

Ikke referansepunkt

Fra nyttår til 31. august i fjor ble det innrapportert 3.644 avvik fra kommunale sykehjem, og 4.185 avvik fra 21 private sykehjem.

Totalt gir dette 7.829 avvik fra Oslos sykehjem for de åtte første månedene i 2015.

– Problemet er at vi ikke har noe referansepunkt. og vi tror at det er underrapportert, og at de reelle tallene er mye høyere, sier Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

Les også: – Går på for mange og feil medisiner

Egne vikarpooler

Dagsavisen har fått innsyn i avviksrapportene, og ett av funnene Thorkildsen påpeker er sykehjemmenes bruk av bemanningsbyråer.

Hun mener bruk av ukvalifisert arbeidskraft slår uheldig ut på avvikene.

– Vi vil bort ifra å hente vikarer fra bemanningsbyråer, og få egne pooler med vikarer som kan sykehjem, sier hun.

– Et annet interessant funn, er at bruk av bemanningsbyråer er mye mer utbredt i det kommunale enn i det private, sier hun.

Les også: Få klager på feilmedisinering

Bryter loven

I avviksrapportene viser hun til at noe av årsaken til dette, er at private sykehjem har en mer utstrakt bruk av doble vakter og overtid.

– De går ut over lovverket. Her er det en problematikk vi må ta tak i, sier byråden.

Nå ønsker byråden et felles avvikssystem for alle sykehjem i Oslo, noe de ikke har i dag. Avvikene skal også offentliggjøres.

– Vi har hatt en delegasjon i Trondheim, hvor de har fått åpnet opp debatten om avvik. Vi håper på noe lignende i Oslo, sier Thorkildsen.

Vil ha flere avvik

Tidligere har det ikke vært god nok kultur for å registrere avvik på Oslos sykehjem. Byråden håper nå på flere avviksmeldinger framover.

– Ser de ansatte at det er noen vits i å melde inn avvik, vil vi få flere avviksmeldinger. Og det er positivt. Målet er å lære av feilene, være i forkant og se trender. Noe som vil gjøre det lettere for politikerne å ta beslutninger, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Medisiner

Mange av avvikene går på håndtering av medikamenter.

– Dette er alvorlig sier byråden.

Andre avvik er relatert til planlegging av driften, ressursbruk, manglende utstyr, beboere med voldsproblematikk, personalkonflikter og pårørende konflikter.

– Vi jobber med å få en god åpenhetskultur og en tillitsreform der ansattes faglighet skal løftes fram.

Jeg tror det vil slå positivt ut på avviksmeldingene på sykehjemmene, sier byråd Inga Marte Thorkildsen