Nyheter

– Sårbare barn

– Vi må erkjenne at vi har en veldig sårbar familiestruktur. Noen ganger går det ut over barns trygghet og omsorg. Derfor må vi vurdere en familievikarordning.

Det sier Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), til Dagsavisen.

Hun viser til følgende for å underbygge behovet for familievikarer som kan komme småbarnsfamilier til unnsetning ved akutte kriser:

25 prosent av barna i Norge bor sammen med bare mor eller bare far. I 1989 var andelen 18 prosent.

En stadig større andel av disse barna lever i fattigdom, ifølge Riksrevisjonen. Mange foreldre har dermed ikke råd til å kjøpe private tjenester, hvis det skulle oppstå behov for eksempelvis barnepass i noen dager eller uker.

LES KOMMENTAR: En familievikar vil bety svært mye for dem det gjelder (Hege Ulstein)

Får ikke nok hjelp

Dagens offentlige hjelpetilbud synes dessuten å være mangelfullt. Borgen viser til at flere foreldre har fortalt at de er bare har fått tilbud om hjelp et par timer per dag eller per uke, når kriser har oppstått i forbindelse med sykdom og dødsfall.

Borgen, som vokste opp i en tid da husmorvikarer var vanlig, har lenge vært opptatt av å utrede muligheten for en ordning med familievikarer i hovedstaden.

Høsten 2014 fremmet hun et forslag om dette i Oslo bystyre. Etter at saken var blitt behandlet både i helse- og sosialkomiteen og i bystyret, samlet et enstemmig bystyre seg om følgende vedtak:

«Bystyret ber byrådet legge fram et notat for bystyret der det vurderes innføring av en familievikarordning som del av velferdstilbudet kommunen skal ha for barn og familier i krise. Dette tilbudet skal være et lavterskeltilbud og knyttes opp imot helsestasjonene».

Noe slikt notat ble ikke lagt fram av det Høyre-styrte byrådet i løpet av dets siste år ved makten, selv om familievikarer har vært tema både i Oslo og flere andre steder i landet. Blant annet er det blitt tatt initiativ til å få på plass lignende ordninger i flere kommuner i Nord-Trøndelag. SV har dessuten tatt til orde for å pålegge alle kommuner å få plass et hjelpetilbud for tvilling- og trillingforeldre.

– Etter som det forrige byrådet ikke greide å komme tilbake til bystyret med et notat om dette, blir det nå det nye byrådets oppgave å utrede muligheten for en familievikarordning i Oslo, påpeker Borgen.

LES OGSÅ: Barnehagebarn: De voksne har dårlig tid til oss

– Ikke for alle

– Hvem bør nyte godt av eventuelle familievikarer?

– Dette er ikke ment som en generell avlastningsordning for familier, men som et lavterskeltilbud for familier som havner i en akutt vanskelig situasjon, som hvis en alenemor brekker et bein, svarer Borgen.

– Det er grenser for hvor mye slekt og venner kan stille opp i slike tilfeller, tilføyer hun.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!