Nyheter

Østensjøbanen på skinner igjen

Siden april har det vært buss for bane på linje 3. Søndag åpner Østensjøbanen igjen.

1 av 3

Se hvordan de nye stasjonene ser ut i bildeserien over!

Dermed kan enda flere ta banen til jobben, i stedet for buss for bane. Ifølge Ruter har det vært en del klager på busser som er for fulle og ikke kan ta med seg flere passasjerer. Det har også vært klager på lengre reisetid. Fra og med søndag morgen er linje 3 i gang igjen, i hvert fall fram til Bøler.

– I april øker vi til to avganger i kvarteret. Da øker kapasiteten med 8.000 passasjerer i timen gjennom sentrum, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien, som har stått for arbeidet.

Fram til 3. april vil det fortsatt være buss for bane, med erstatningsbuss 3B, på strekningen fra Bøler til Mortensrud.

LES OGSÅ: Ruter er lei køkaos

Søndag morgen

Første avgang med Linje 3 går fra Bøler klokken 06.33 søndag. 13.00 er det åpning med ordfører Marianne Borgen (SV), servering og korps.

Foreløpig gjenstår en del arbeid på strekningen fra Bøler til Mortensrud før hele linje 3 gjenåpnes. Åpningen av hele strekningen skjer 3. april, samtidig som Løren stasjon og Lørenbanen åpner.

Linje 3 får da to avganger i kvarteret og dermed mye større kapasitet enn i dag – 4.000 passasjerer i timen i hver retning. Fram til 3. april vil det være én avgang i kvarteret. Det vil være Sporveien som også drifter Østensjøbanen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Under arbeidet med østensjøprosjektet er 100.000 kubikkmeter masse kjørt ut av anlegget og like mye inn. Sporet og skinnegangen er blitt mer stabil, noe som medfører en mer behagelig reise, mindre støy og høyere fart. Totalt er det lagt 24.000 meter med skinner.

– Naboer langs traseen vil merke at lydnivået er redusert, mens passasjerer vil få en raskere og mer behagelig reise, sier Asperud.

Det er åtte nye holdeplasser med stasjonsområder og 1.600 meter plattform. Søndag vil fem av disse stasjonene åpne.

LES  OGSÅ: Foreldre advarer mot risikovei

Lørenbanen

Sporveien bygger Lørenbanen – en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og Økern til Ringbanen ved Sinsen. Dessuten bygges ny underjordisk stasjon på Løren. Dermed kan reisende komme seg til jobb mer effektivt fordi de ikke nødvendigvis må gjennom sentrum. Det igjen frigjør kapasitet gjennom sentrumstunnelen, og enda flere kan reise kollektivt.

– Det er svært gledelig at T-banen nå er tilbake og vi vil takke de reisende for tålmodigheten de har hatt i byggeperioden, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

LES OGSÅ: Buss for bane i ett år

LED-lys

Langs linje 3 er åtte holdeplasser rustet opp. Det er kommet LED-belysning og nye sykkelparkeringer med tak. Samtidig er tilgjengeligheten gjort bedre for eldre og funksjonshemmede.

– Vi har flomsikret med kulverter, noe som også kommer naboer til gode. Vi hadde en stram tidsfrist, men god planlegging og gjennomføring har gjort at vi er ferdige i tide, sier Asperud.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!