Nyheter

– Bedre luft nå!

Ap hopper bukk over samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i et forsøk på å få bedre luftkvalitet i byene raskt.

I går fremmet åtte av partiets representanter forslag om et tillegg til vegtrafikkloven, som gir kommunene den lovhjemmelen de trenger for å kunne opprette lavutslippssoner.

– Godt utredet allerede

Hvis forslaget vedtas av Stortinget, kan kommunene umiddelbart begynne å stenge dieselbiler og andre forurensende kjøretøy som ødelegger lufta, ute fra deler av byområdene.

– Den foreslåtte lovhjemmelen, som er fra 2012, er Samferdselsdepartementet og Statens vegvesens eget arbeid. Den er basert på gode høringsuttalelser og et omfattende arbeid iverksatt allerede i 2008. Det er ikke nødvendig å utrede denne saken videre, slik samferdselsministeren har uttalt. Den er til de grader gjennomutredet allerede, sier Aps Jan Bøhler.

Vedvarende helsefare

I går ble det på nytt varslet om luftforurensning flere steder i landet. Denne gang var det verst for dem som oppholdt seg i Bærum.

Som Dagsavisen skrev sist lørdag, ble lilla varslingsklasse tatt i bruk i november, for å advare om luftforurensning som er enda verre enn rød varslingsklasse, som så langt har markert den verste forurensningen.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det årlig er nær 1.500 mennesker i Norge som får en for tidlig død på grunn av luftforurensning.

Jan Bøhler har gjentatte ganger ivret for å få på plass virkemidler som kan redusere luftforurensningen, ikke minst lavutslippssoner.

I mars trodde han at slike soner ville komme på plass denne vinteren. En innstilling fra Ap, KrF, Sp, V, SV og MDG ble da enstemmig vedtatt av Stortinget.

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i vegtrafikkloven til å opprette lavutslippssoner», heter det i vedtaket.

Mange gode grunner

Men ni måneder senere har regjeringen, ved samferdselsministeren, ennå ikke fremmet et slikt forslag. Da Dagsavisen snakket med Solvik-Olsen om dette i november, ville han ikke en gang anslå når forslaget kunne være klart.

Det har altså Ap og Jan Bøhler nå tatt konsekvensen av.

– Lavutslippssoner er utprøvd i mange europeiske byer. Nå er tida inne for at vi får dette på plass i Norge også, sier Bøhler.

Også dommen mot Norge i EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv, og en knusende rapport fra Riksrevisjonen om mangelfull sikring av god luftkvalitet i byene, tilsier handling nå, mener han.

– Hva skjer med forslaget nå?

– Det blir komitébehandlet og så blir det stortingsbehandling. Jeg håper det skjer i januar eller februar, svarer Bøhler.

Nyeste fra Dagsavisen.no: