Nyheter

Snur om tilbud til døende i Oslo

Det blir både sykehjemsprester og lindrende plasser ved Akerselva sykehjem neste år, melder byråd for helse, eldre og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV), som har blitt beskyldt for uforskammet kuttpolitikk.

21 sykehjem vil bli berørt om Oslo-byrådet kutter hele støtten til sykehjemsprestene, kunne Vårt Land melde i forrige uke.

I sitt forslag til budsjett for 2016 hadde byrådet i Oslo halvert sitt tilskudd til sykehjemsprestene.  Konsekvensen ville vært at totalt 8,75 prestestillinger ville forsvunnet fra 21 sykehjem fra sommeren av.

Uforskammet

Blant de mange som har reagert på dette er Oslo Frp.

– Byråd Inga Marte Thorkildsen tar fra en gruppe som sitter på livets slutt og ikke kan skrik eller protestere, sier politisk nestleder Henrik Gjerding, i Oslo Frp.

Han er i harnisk over kuttet.

– Det at byrådet kutter i dødenes nærmeste samtalepartner ved livets slutt vil jeg kalle uforskammet politikk, sier Gjerding.

Rekkefølgen ble feil

Byråd for helse, eldre og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV) vil minne om at bevilgningen utgangspunktet har gått til Oslo bispedømmeråd, og at det ikke eksisterer en egen ordning for sykehjemsprestene.

– Oslo kommune har siden 80-tallet gitt penger til Oslo bispedømmeråd uten krav om regnskap, rapportering eller noe som helst. Det er en måte å bevilge penger på som ikke tilferdstiller moderne standard, sier Thorkildsen til Dagsavisen.
Hun argumenterer også med at ordningen bør revideres fordi Oslos befolkning er mangfoldig når det gjelder religion og behov ved livets slutt. Hun vil at alle som ønsker en samtalepartner i den fasen skal få dekket sine behov.

 – Derfor vil vi gå gjennom ordningen. Så skjønner jeg også at rekkefølgen her ble feil, sier Thorkildsen.

Nå har bystyregruppa til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne bestemt seg for å legge inn igjen pengene til sykehjemsprestene.

 – Det synes jeg er bra. Da får vi ro rundt et arbeid vi uansett må gjøre. Jeg har fått biskopens fulle støtte i dag på at vi trenger en gjennomgang, og at vi må ha en mangefasettert ordning, sier Thorkildsen.

 Hun signaliserer at et alternativ til dagens bevilgningsordning kan være at pengene går til en tilskuddsordning, mange kan søke på.

Likevel lindrende enhet

Byråden har også blitt møtt med spørsmål knyttet til Oslo-borgernes tilbud ved livets slutt. Fem plasser ved lindrende enhet på Akerselva sykehjem ble foreslått omgjort til ordinære sykehjemsplasser, av sykehjemsetaten.  Begrunnelsen var at plassene har stått tomme.

Det er likevel ikke slik at ingen i Oslo kommune har ønsket å benytte seg av disse. I høst skrev Dagbladet om Pia og Theas dødssyke mor (55) som hadde ligget 8 uker på sykehjem, tross ledige plasser på lindrende enhet.

Nå er sykehjemsetaten bedt om å omgjør forslaget sitt. I dag var Thorkildsen på besøk ved Akerselva sykehjem for å meddele nyheten.

– Det var hyggelig å kunne gi beskjed om at disse plassene nå blir skjermet. Men utgangspunktet her er alvorlig. Det har stått fem plasser tomme i gjennomsnitt de tre siste årene, uten at det har blitt tatt grep, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Nå forsøker byråden å finne ut hvorfor plassene ikke blir brukt.

 – Vi har sendt brev til alle bydelene, vi har vært i dialog med sykehjemsetaten og hatt Hospiceforum Norge her og boret i det. Vi har funnet ut at mye av grunnen kan skyldes en omorganisering som har vært, forteller Thorkildsen.

Selv om hun nå har bestemt seg for å overstyre sykehjemsetaten, er hun klar på at dette ikke vil bli en vane.

 – Jeg har likevel bestemt meg for å gjøre det. Vi har ikke et godt nok tilbud til alvorlig sjuke og døende, og jeg fryktet at vi kom til å komme opp i uverdige situasjoner, sier Thorkildsen.