Nyheter

Holder på hasjforbud

83 prosent er mot legalisering, mens 12 prosent er for, viser en studie utført av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan.

Bilde 1 av 2

Yngre er mer positive. Av gruppen under 30 år er 22 prosent for legalisering.

84 prosent tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig.

– Det er stor oppslutning i Norge for fortsatt forbud, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis.

– Undersøkelsen bekrefter at folk tror at forbruket øker ved en legalisering, noe det også har gjort i USA der forbruket er doblet siste ti år og antallet med problemer har økt tilsvarende, legger hun til.

SV-, Frp- og MDG-sympatisører er mest positive til legalisering. Av disse er henholdsvis 27, 21 og 24 prosent for, mens Høyre-folk er mest imot.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet pågår det en legaliseringsdebatt internasjonalt. Uruguay har legalisert cannabis helt, fire amerikanske delstater og Washington DC har gjort det samme. I tillegg tillater en rekke delstater cannabis på resept. I Canada har statsminister Justin Trudeau gått til valg på legalisering av cannabis. I Nederland, hvor cannabisbruk er legalt, viser en studie referert i Washington Post at 70 prosent mener det er gunstig også å legalisere produksjon.

LES OGSÅ: I Canada går det mot full legalisering

Ønsker debatt

Professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo mener vi må ta debatten også her i Norge. Halvparten av alle (vel 20.100) som ble siktet for en forbrytelse i Norge i 2014, var siktet for brudd på narkotikaloven. I aldersgruppen 18–20 år gjelder dette to av tre siktede. SSB-tall viser at alvorlige narkotikasaker er ganske konstant, mens de mindre alvorlige øker.

Professor Pedersen er ikke overrasket over tallene til Actis.

– Forholdsvis få vil mene at legalisering er aktuelt i Norge nå. Om du derimot spør om det er riktig å straffeforfølge brukere av hasj eller andre stoffer, ville nok ikke så mange være for det lenger. Folk er mer åpne for nye løsninger enn politi og rettsapparat. Dette vil være den første oppmykningen av «war on drugs», sier Pedersen.

Actis mener at forbudet virker.

– At 84 % tror flere ville prøvd cannabis dersom det var lovlig, viser at forbudet har en funksjon. Forbudet påvirker både sosial aksept og oppfatning av risiko knyttet til bruk. Et «godkjentstempel» fra myndighetene vil kunne føre til at langt flere ser på cannabis som en legitim måte å ruse seg på, sier Gerhardsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ny rapport

Actis publiserer nå en ny rapport «Myter og fakta om cannabis». Denne viser at 83 prosent av de spurte er mot legalisering, mens 12 prosent er for. 84 prosent tror flere ville prøvd cannabis om det var lovlig.

– Bør Norge ta en legaliseringsdebatt?

– Jeg synes det er viktig at vi har en debatt om hva som er god ruspolitikk, sier Gerhardsen.

Hun viser til lave brukstall for elever i videregående; 9 prosent, mens de i Asker er på 26 prosent.

KOMMENTAR: Udramatisk i USA

Mer fra Dagsavisen