Nyheter

UDI etterlyser norske kapitalister til å drive asylmottak

UDI vil ha flere investorer til å drive asylmottak. – Jeg forstår ikke hvorfor de med kapital til å investere ikke melder seg på. Nye asylmottak er sikret drift og god inn­tjening i minst fire år framover.

UDI-fagsjef ønsker at kapitalister melder seg på og oppretter asylmottak. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Av Nina Johnsrud og Bente Rognan Gravklev

Det sier Knut Berntsen, fagsjef i region og mottaksavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Jeg har tro på at kapitalismen virker. Det er ikke noe galt i å tjene penger på å drive mottak, sier Berntsen.

For selv om UDI finner militærforlegninger, skoler, bygg, skip, floteller (flytende hoteller) og bygger brakkebyer, er det en prekær mangel på driftsoperatører i den voksende bransjen. UDI vil vekk fra rådyre akuttplasser på hotell som koster rundt 800 kroner per hode per døgn – og over på vanlige mottak.

LES OGSÅ: – Ingen andre kunne bodd her

Flere private

I september gikk UDI-direktør Frode Forfang ut i mediene og sa at det var behov for 7.500 plasser.

– Til nå har vi bare greid å skaffe litt over 3.000 plasser etter denne utlysningen. Nå melder vi behov for nye 30.000 mottaksplasser. Kanskje får vi 7.000, sier Berntsen.

Neste år er det totalt behov for så mange som 100.000 plasser hvis ankomstene fortsetter på samme nivå som de siste ukene, varsler UDI.

Den manglende responsen fra kommuner og private driftsoperatører er overraskende og skuffende, mener Berntsen.

– Vi har appellert til frivillige organisasjoner som Røde Kors og Norsk Folkehjelp, som begge driver i liten skala i dag, og vi hadde trodd at de store, private, som Hero og Link, ville lage en plan for å ekspandere og drive vesentlig flere mottak. Det har ikke skjedd, sier Berntsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Halv million i oppstart

Mange opplever det som risikofylt å drive mottak fordi UDI har en oppsigelsesklausul i kontraktene på tre måneder dersom asylmottakene har under 85 prosent belegg. Det har ført til at mange mottak er blitt nedlagt og ansatte oppsagt i perioder med lave ankomster – og at mottaksdrift vurderes som kortsiktige og usikre investeringer.

– UDI vurderer nå å tilby 500.000 kroner i oppstartsmidler for at de skal ha penger å drive for til de begynner å få inn penger. Det gjør kanskje at mange synes det er for stor risiko. Men i dagens situasjon vil mottakene være sikret drift i minst fire år framover, forsikrer Berntsen.

– Dette er en bransje i vekst hvor det er god muligheter til å tjene penger. På alle andre felt ville noen slått til. Men ikke på dette feltet. Hva skyldes det, spør Berntsen.

UDI opplever større skepsis enn tidligere i dialogen med kommunene. Derfor snakker UDI-direktør Frode Forfang nå i store bokstaver til kommunene og håper at krisebudskapet når fram.

– Det trengs nye, store prosjekter som kan få fram ny bygningsmasse som kan brukes til vårt behov for å dekke innkvartering av alle asylsøkerne som kommer. Det vanlige markedet klarer ikke å tilby nok ordinære mottaksplasser. UDI samarbeider med Statsbygg og Forsvarsbygg om å sette opp brakkebyer og finne ledige lokaler, sier Forfang.

– Flere turistskip har meldt sin interesse, men det er problemer med utenlandsk mannskap og arbeidstillatelse. Floteller og skip innenfor EØS-området, for eksempel Nederland og Sverige, er mer aktuelle, sier Berntsen.

LES OGSÅ: Frykter brann i asylmottak

Rike investorer

Dagsavisen har forsøkt å få kontakt med flere av Norges høyprofilerte investorer for å spørre om de kan være interessert i å investere i asylfeltet. Både Petter Stordalen og Johan H. Andresen har takket nei til å kommentere. Øystein Stray Spetalen utelukker overfor Dagsavisen at han vil investere i asylprosjekter.

– Dette kan jeg ikke noe om. Jeg har ikke noen tro på å være tusenkunstner. De som har kompetanse på dette området, får drive med det, sier han.

Noen private investorer har ikke lagt skjul på at de ser på asylmottak som vanlig forretningsdrift der motivet er å tjene penger. Blant dem er tidligere skidronning og OL-vinner Bente Skari og ektemannen Geir Skari.

I juni og september kjøpte de opp to gamle sykehusbygg og gjorde disse om til akuttmottak for asylsøkere i Søndre Land og Sarpsborg. Akuttmottakene har 380 plasser – som ifølge VG tilsvarer en månedlig utbetaling på 4,9 millioner kroner.

Også Kjell Inge Røkke og Aker Solutions har kontaktet UDI og meldt fra om at verftets brakkeby i Egersund er tom og kan brukes til asylmottak.

LES OGSÅ: Ine ga Mohammad en familie