Nyheter

– Forskjeller skal jevnes ut

– Alle barn trenger sosial og språklig læring gjennom aktivitetsskolen (AKS), sier skolebyråden i Oslo.

Av Karin Lillian Fladberg og Marie Melgård

– Vi vil at de barna som trenger det aller mest skal få mulighet til å være med på leken og øve språk og sosiale ferdigheter sammen med jevnaldrende også etter ordinær skoletid, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

I dag legger den nye byregjeringen fram sitt reviderte budsjett for 2016.

Her er det satt av 16,4 millioner kroner til å gi 1.900 førsteklassinger i bydelene Alna, Stovner, Grorud og Søndre Nordstrand fire timer gratis kjernetid i AKS fra skolestart neste år.

Tilbudet er tenkt som en trinnvis opptrapping. Fram til 2018 vil byregjeringen bruke om lag en kvart milliard kroner på å sikre at flere Oslo-elever på 1.–4. trinn kan få fullt utbytte av ordinær undervisning.

LES OGSÅ: Oslo, en delt skoleby

Vil snu pyramiden

I dag har en av fire førsteklassing i Oslo så dårlige norskferdigheter at de ikke har tilstrekkelig utbytte av undervisningen, og trenger særskilt norskopplæring.

Slik kan det ikke fortsette, mener Ap-byråden:

– Vi bruker tre ganger så mye penger på spesialundervisning for elevene på 10. trinn som vi gjør på de laveste trinnene. Denne pyramiden må snus. Ett viktig bidrag er AKS-tilbudet, sier Tellevik Dahl.

Dette er kjernen i ordningen:

  • Utbygd vil tilbudet omfatte om lag 13.000 barn i de åtte bydelene Alna, Stovner, Grorud, Søndre Nordstrand, Bjerke, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka, samt skolene Rustad, Manglerud og Møllergata i de to bydelene Østensjø og St. Hanshaugen.
  • I 2017 bevilges drøye 36 millioner kroner. Da vil alle førsteklassinger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke få gratis halvdagsplass, mens bydelene som allerede har det, utvider tilbudet til også å omfatte andreklassingene.
  • Det samme vil bli gjort i 2018 og 2019. Til slutt vil nesten halvparten av byens 6–9-åringer være omfattet.

LES OGSÅ: Språksuksess for de minste

Positive erfaringer

På Rommen skole ser rektor fram til et utvidet tilbud.

I dag er det kun en fjerdedel av elevene ved skolen som bruker AKS.

– Dette er kjempegledelig. AKS er en fantastisk læringsarena som bygger opp under læringsmålene i skolen. Vi trenger mer tid sammen med barna i et stimulerende læringsmiljø der ord og begrepsopplæring kan skje på nye måter og i andre settinger enn klassen, sier rektor Hanne Christine Arveng.

Mange av bydelene det nå satses på har en dekningsgrad i AKS på mellom 60 og 70 prosent av elevene, mens snittet for hele Oslo er 86 prosent deltakelse.

At dette er riktig pengebruk, er skolebyråden ikke i tvil om:

– Erfaringene fra forsøksprosjektene på Mortensrud, Tøyen og Vahl er svært positive. Ikke bare har bruken av AKS skutt i været. Lærerne ser også en merkbar positiv effekt på barnas språkutvikling, sier Tone Tellevik Dahl.

LES OGSÅ: Lanserte framtidas bybilbruk

Mer fra Dagsavisen