Nyheter

Cannabis-debatt

Internasjonalt pågår det en debatt om lovene mot cannabis. I Canada går det mot full legalisering.

Halvparten av alle som blir siktet for en forbrytelse i Norge er siktet for brudd på narkotikaloven. I aldersgruppen 18–20 år gjelder dette så mange som to av tre siktede. De aller fleste av disse blir stående med kun en flekk på rullebladet.

– Kobler du dette til det internasjonale bildet, der lekkasjer fra FN og en rekke andre land, tyder på endret syn på «war on drugs» og en positiv holdning til andre virkemidler, bør vi også ta debatten, sier professor Willy Pedersen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Det var samlet sett nær 20.100 personer med i alt 40.300 siktelser for narkotikalovbrudd i 2014, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dermed er over halvparten av de i alt 36.800 siktede for forbrytelser i 2014, siktet for minst én narkotikaforbrytelse.

LES OGSÅ: Tillater cannabis i Washington DC

Hundre prosent

– Hvis det er et politikammer som ønsker en høy oppklaringsprosent, så får de hundre prosent oppklaring ved å raide en fest og ta folk med en joint. Det er nok en del folk som vil spekulere i mekanismene i dette fordi det er saker som får en høy oppklaring. Beslaget er nok til at gjerningsmannen vil vedta en bot på stedet. Det er mange som etter hvert vil mene at man bør avkriminalisere disse sakene. Ikke de tunge sakene, men internasjonalt diskuteres det å legge om kursen når det gjelder bruk og besittelse, sier Pedersen.

Avkriminalisering

I USA er det fire delstater, samt Washington DC, som legaliserer bruk og besittelse, samt regulerer salg. I tillegg er det tillatt til medisinsk bruk i en rekke stater. I Canada har statsminister Justin Trudeau utfordret politikken, og sa så sent som i oktober:

– Vi vil legalisere, regulere og begrense adgangen til marihuana. Canadas gjeldende lover virker ikke. De forhindrer ikke unge fra å bruke marihuana, og altfor mange ender opp med rulleblad for besittelse av små mengder narkotika, sa han.

LES OGSÅ: Forsker ønsker cannabis på Vinmonopolet

Uruguay

Det eneste andre utviklingslandet som har legalisert cannabis er Uruguay. Dermed skaper de, i spann med Canada, trøbbel for FN der totalforbud er en forutsetning for medlemskap – som en del av «war on drugs».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

FN diskuterer

Til neste år samles United Nations General Assembly Special Sessions (UNGASS) med sine faste FN-delegater og spesialutsendinger for å diskutere nettopp «War On Drugs».

De aller fleste som får en narkodom i Norge, blir dømt for forholdsvis små narkotikaforbrytelser.

– Disse utføres av folk som ikke er profesjonelle bakmenn, men knyttet til narkoscenen i varierende grad, sier Pedersen.

Tallene til SSB viser også at antallet alvorlige narkotikasaker er ganske konstant, mens de mindre alvorlige øker.

Mer fra Dagsavisen