Nyheter

Hindringer i veien for bilkutt

Oslos nye byregjering vil kutte kraftig i biltrafikken med hjelp fra staten. Men den hjelpen kan ikke Raymond & Co. ta for gitt.

Bilde 1 av 2

Av Sofie Prestegård og Tor Sandberg

Byregjeringens liste over tiltak som skal sørge for fossilfri by innen 2030, er lang som et vondt år, iallfall for ihuga bilister:

 • Sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt.
 • Parkeringsplasser skal fjernes.
 • Det skal innføres beboerparkering eller avgift på alle kommunale parkeringsplasser innenfor Ring 2.
 • Parkeringsavgiften skal økes.
 • Det kan bli flere bomstasjoner og høyere bomtakster.
 • Lav- og nullutslippssoner skal innføres.
 • På E18, E6, Ring 3 og kanskje også andre veier skal det innføres miljøfelt og kollektivfelt.
 • Og når vi først er inne på E18, så sier byregjeringen at «den fysiske veikapasiteten på E18 i Vestkorridoren kan ikke økes». Og videre: «Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses.»

Så da var vel gårdagen tidenes blåeste blåmandag for bilistene… Eller?

LES OGSÅ: Grønt lys fra Rødt

Avhengig av staten

Nei, ikke nødvendigvis. For mange av tiltakene vil ikke Oslos nye byregjering kunne iverksette på egen hånd.

«Å gjøre Oslo fossilfritt er et stort felles prosjekt som bare kan lykkes i et tett samarbeid mellom innbyggerne, næringsliv, organisasjonsliv, staten og kommunen», heter det i byrådserklæringen.

For å nå målene om mindre biltrafikk er byregjeringen «avhengig av et samarbeid med staten og Akershus».

For å kunne innføre lav- og nullutslippssoner må «nødvendige lovhjemler på plass». Det samme er tilfellet for tids- og miljødifferensierte bompenger.

Endringene i bompengene skal innføres «i samråd med staten og Akershus».

Også når det gjelder den store kollektivsatsingen det legges opp til, må staten vise velvilje. Den nye byregjeringen mener nemlig at «en ny T-banetunnel og andre store baneprosjekter bør kunne finansieres med minst 70 prosent statlige midler.»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har så langt ikke villet bidra med mer enn 50 prosent til slike prosjekter.

LES OGSÅ: Leter etter mannskapet til byregjering

Blankt avslag fra Solvik-Olsen

Den prosentandelen står fast, bekrefter nå statsråden overfor Dagsavisen.

– Det er typisk Ap å invitere seg sjøl på middag og la andre betale regningen, sier Solvik-Olsen.

– Vi har lovt et statlig bidrag på 50 prosent og det er en veldig forutsigbar bevilning, tilføyer han.

– Hva med flere bomstasjoner og høyere bomtakster?

– Slike ting skal vedtas i Stortignet. Det er typisk rødgrønn politikk å gjøre masse ting ved å skattlegge innbyggerne hardere. Alle vet hva slags utgangspunkt Frp har. Vi mener folk allerede betaler for mye skatt.

LES OGSÅ: Sier likevel ja til E18

Heller ikke for E18 i Vestkorridoren, kommer Solvik-Olsen den nye byregjeringen i møte. Det er ikke aktuelt å skrinlegge den planlagte utbyggingen, understreker han. En slik skrinlegging er også unødvendig, ifølge ham.

– Det planlagte prosjektet vil ikke føre til mer trafikk i Oslo sentrum.

Også fra andre hold blir byregjeringens «antibil-planer» avvist.

– Oslo kan ikke bestemme om det skal bygges ny E18 eller ikke, sier Sverre Myrli, fylkesleder for Ap i Akershus.

– Vi aksepterer ingen forsinkelser i arbeidet med E18 nå, sier Linda Hofstad Helleland (H), leder av Stortingets transportkomité.

– Hvis ikke Oslo er villig til å bygge ut E18, kaster de blår i øya på bilistene og innbyggerne i regionen, sier Hårek Elvenes, Høyres fylkesleder i Akershus.

Statens vegvesen har heller ingen planer om å stanse arbeidet med E18.

– Staten har den øverste myndigheten her, sier prosjektleder Knut Gløersen til NRK.

LES OGSÅ: – Bygg bare bussvei på E18

Også når det gjelder løftet om et bilfritt sentrum er det en viss skepsis.

«Må bli veldig dyrt å flytte nedkjørselen til stortingsgarasjen utenfor Ring 1. Og vi vil jo alle at Rasmus skal komme seg på jobb», skrev leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), på Twitter i går.

MDGs Rasmus Hansson, som det henvises til, har fått høre det etter at det ble kjent at han selv kjører en SUV.

– Dette var mest ment som en spøk, men det vil nok bli en krevende øvelse å stenge av biltrafikken i Oslo sentrum, og ikke minst avgjøre hva som er nyttetrafikk og hva som ikke er det, sier Pollestad.

LES OGSÅ: Vil ha omkamp om regjeringskvartalet

Ny politikk for Oslo

Miljø

 • Utslippene skal ned med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Utslippene skal halveres innen 2020.
 • Oslo sentrum skal være bilfritt innen 2020.
 • Skal servere kun vegetarmat én dag i uka i kommunens kantiner.

Barn og unge

 • Det blir 3.000 nye barnehageplasser og to barnehageopptak i året.
 • 200 nye lærere skal ansettes i småskolen.
 • Osloprøvene gjøres frivillige for skolene, med unntak av naturfagsprøven.
 • Det skal gradvis innføres gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen for 1–4 trinn i åtte bydeler.

Kollektivtransport

 • Det bygges ny t-banetunnel gjennom indre by.
 • Det kommer ekspressykkelveier mellom Oslo og Akershus og et finmasket sykkelveinett i Oslo.
 • Buss erstattes med trikk på bussrutene med høyest belegg, herunder ring 2.
 • Byregjeringen vil ikke øke prisene på månedskort for ungdom og for studenter i bystyreperioden.

Helse og sosial

 • Det kommer 500 nye årsverk i hjemmetjenesten.
 • En vil anmode Oslo universitetssykehus om å åpne flere lokalsykehusfunksjoner på Aker sykehus for befolkningen i Groruddalen.
 • Det skal gjennomføre et prøveprosjekt med skolemat på utvalgte skoler.
 • En vil vurdere å opprette en vikarpool i helse- og omsorgstjenestene.

Kultur

 • Det opprette regionalt filmfond, og filmsenter.
 • Det gjeninnføres kulturskoletimen i barneskolen.
 • En styrker Oslo musikk- og kulturskole ved å sikre støtten og opprette flere plasser.
 • Det åpnes for flere søndagsåpne, selvbetjente bibliotek.

LES OGSÅ: Oslo-byråd vil sikre festivalene

– Bekymret for barna

Av Sofie Prestegård

Eirik Lae Solberg (H) er bekymret for at Oslos barn vil lære mindre med et rødgrønt styre.

– Det som bekymrer mest i erklæringen, er at man ønsker å gå bort fra den systematiske kartlegging av elvenes ferdigheter som vi har hatt i Osloskole, sier avtroppende finansbyråd Lae Solberg (H).

Med den nye byregjeringen blir osloprøven valgfrie, foruten om naturfagprøven.

– Det vil ramme de elvene, som ikke får så mye hjelp og oppfølging hjemme, mener han.

Mange foreldre er imidlertid fornøyde med varslede endringene.

«En tydelig kursendring av Osloskolen!» Skriver gruppen Foreldreopprør i Osloskolen om erklæringen.

Forsøk med heroin

Den nye byregjeringen vil at Oslo kommunen skal søke om å bli forsøkskommune for heroinassistert behandling.

I Bergen har også det nye byrådet med KrF, Venstre og Ap åpnet for det samme.

Men det er ikke aktuelt for  den blåblå regjeringen å gå inn for heroinassistert behandling nå, understreker statsekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i helse- og omsorgsdepartementet.

– Det er langt viktigere å styrke lavterskeltiltakene og andre tjenester for denne gruppen rusavhengige, som for eksempel LASSO-prosjektet. Det er heller ikke politisk flertall for å starte med heroinassistert behandling, sier Brein-Karlsen i et skriftlig svar til Dagsavisen.