Nyheter

– Segregeringen øker i Oslo

– Segregeringen øker i Europa, og det er bekymringsfullt. Den øker også i Oslo, sier professor.

Oslo er en delt by, mener professor Terje Wessel. FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE

Oslo er likevel en delt by, økonomisk og sosialt, og forskjellene øker stadig, fastslår professor Terje Wessel ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO.

Dagsavisen omtalte denne uka studien «Socio-Economic Segregation in European Capital Cities», presentert i bokform, som slo fast at Oslo var minst segregert av de 13 byene som var med i studien.

Wessel skrev kapittelet om Oslo i boken, men er uenig i studiens konklusjon. Nå slår Wessel tilbake og hevder at resultatene tolkes feilaktig. Han mener det er en vrien øvelse å sammenligne byene, og at enkelte oppstillinger i boken gir et misvisende bilde av Oslo.

LES OGSÅ: Oslo er Norges mest delte by

Stor andel som eier

– Man har ikke sammenlignet byene med de samme indikatorene. Man har heller ikke brukt det samme aldersspennet i alle byer. I tillegg har man brukt en metode som undervurderer segregasjonsnivået i Oslo sammenlignet med Stockholm og andre byer. Grunnen er at man sammenligner segregasjonen mellom de rikeste 20 prosentene og de fattigste 20 prosentene. Dette gir et rimelig bilde for de fleste byer, men ikke for Oslo, sier professor Wessel.

Hovedårsaken til dette er at Oslo har en mye større andel som eier sin bolig sammenlignet med andre byer. I Oslo bor mange husholdninger med lave inntekter i leieboliger i mer velstående strøk. Det er heller ingen store områder med kommunale leieboliger som i andre storbyer. For Oslo er det skarpere segregasjon mellom de rikeste og de nest fattigste. Mens de rikeste bor i småhus på vestkanten, bor de nest fattigste i drabantbyer på østkanten.

– Derfor hadde det vært bedre å bruke gjennomsnittlig segregasjon ved sammenligning av byene, sier professor Wessel.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Samme utvikling

I studien sammenlignes 13 europeiske storbyer som Amsterdam, London og Stockholm. Samtlige byer opplever større segregering, sosialt og økonomisk. De som har god råd, bor stadig lenger fra dem med lave inntekter. Oslo er tradisjonelt delt i øst og vest, som igjen gjør at skillet har større konsekvenser og er vanskeligere å håndtere enn i mange byer med høyere segregasjonsnivå enn Oslo, mener Wessel.

– Men Oslo følger samme utvikling som de tolv andre byene – flere faktorer fører til økende økonomisk segregasjon, sier professoren.