Nyheter

Uro i innspurten

I dag legger de rødgrønne partiene i Oslo fram byrådsenigheten for grasrota. I SV er det misnøye.

Av Marie Melgård

Etter tre uker med forhandlinger skal Ap, SV og MDG i Oslo presentere hva man har blitt enige om for representantskapsmøtene i hvert enkelt parti. Grasrota skal til sjuende og sist gi klarsignal til partiene om dette er godt nok grunnlag for å danne byråd sammen.

I SV har 91 delegater stemmerett, men allerede før en enighet er presentert, er det misnøye i partiet.

På kveldens representantskapsmøte får Dagsavisen opplyst at det er satt av 45 minutter til å gå igjennom sakspapirene før man skal diskutere SVs avgjørelse. Enkelte Dagsavisen har snakket med reagerer på at det er for liten tid til å sette seg skikkelig inn i hva SV har fått til i forhandlingene.

– SV blir ikke et politisk verksted når ledelsen, sentrale ledd og rådgivere forsøker å styre ytringene, sier førstekandidaten til Gamle Oslo SV, Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien.

Gamle Oslo er det største lokallaget til SV i hovedstaden.

LES OGSÅ: Full strid i SV om Oslo-makta

Meldte seg ut

Onsdag kveld annonserte han at han trekker seg fra partiet og alle verv som følge av prosessen rundt byrådsforhandlingene.

– Jeg trekker meg på grunn av partikulturen. Å ha tillit til grasrota og medlemmene i store saker er viktig. Det er medlemmene og ikke rådgivere som skal bestemme. Jeg ble med i SV fordi det var et parti hvor det er lov å ha egne meninger, men nå opplever jeg at det sentrale leddet prøver å styre partikulturen fremfor å gi rom til grasrota, sier Schjørlien.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, var det intern uenighet om SV i det hele tatt skulle forhandle om å gå inn i byråd. Enkelte mente at med et så dårlig lokalvalg, er ikke tida moden for byrådsmakt med Ap. Det ble tatt dissens i fylkesstyret, men da saken ble behandlet på representantskapet, ga et stort flertall ga grønt lys for byrådsforhandlinger. Enkelte sa til Dagsavisen den gang at de opplevde et press for å stemme for.

LES OGSÅ: Dette må du fikse, Raymond!

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Opplevde press

Det opplevde også Schjørlien:

– På representantskapsmøtet fikk Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken og leder av Oslo SV, Benjamin Larsen, lang tid til å holde innledninger om hvor viktig det var å gå inn i byråd, vedkommende som hadde en dissens fikk fem minutter. Det var et press ovenfra, og det viser hvordan partiledelsen styrer, forklarer han.

Schjørlien er valgt inn i bydelsutvalget i Gamle Oslo og har fram til nå sittet i arbeidsutvalget til Oslo SV. Han opplyser at han vil fortsette i bydelsutvalget som uavhengig.

LES OGSÅ: – Det kan bli tøffe forhandlinger

Krangler om pengene

Torsdag kveld annonserte TV 2 at partiene er blitt enige om å danne byråd sammen, noe som er tilbakevist. I går sa flere kilder til Dagsavisen at det trolig ville pågå forhandlinger helt til siste minutt.

Etter det Dagsavisen forstår, er pengebruken den tøffeste nøtta. Den største dragkampen er mellom Ap og SV, som begge har lovet dyre velferdsløft for Oslo. Mens Ap vil bruke penger på barnehageplasser og nye stillinger i eldreomsorgen, gikk SV til valg på å bedre Osloskolen og gratis aktivitetsskole. Etter det Dagsavisen forstår, skal MDGs krav om mer sykkelvei og sykkeltilpasning, ha vært enklere å lande, da det ikke er dyre tiltak.

Hvem som skal bekle hvilke roller i Oslo-politikken, er etter det Dagsavisen forstår, ikke tema på kveldens representantskapsmøte.

Oslo SV ønsker ikke å kommentere saken.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Nyeste fra Dagsavisen.no: