Nyheter

Vil likedele foreldrepermisjonen

Sveinung Rotevatn synes regjeringens likestillingsmelding er så dårlig at den ikke burde vært skrevet. Han kommer derfor med seks hjelpetiltak.

Bilde 1 av 2

– Nå må vi våkne opp. Vi er i 2015, likevel har vi svære likestillingsproblemer. Vi trenger langt sterkere skyts enn det regjeringen legger opp til. Vi må legge bort kjepphestene og ta i bruk det som fungerer for å få likestillingen framover. Vi kan bedre enn dette.

Tordentalen kommer fra Venstres Sveinung Rotevatn.

Han er svært oppgitt over likestillingsmeldingen Solveig Horne la fram forrige uke.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Likestillings-hjelp

– Regjeringen burde ha brukt de to årene det har tatt å lage likestillingsmeldingen på å flytte likestillingen framover, fremfor å skrive en melding. Den inneholder riktignok noen gode tiltak på kvinners helse og forebygging av vold, ellers lite som dytter likestillingen framover. Stortinget må derfor hjelpe regjeringen, og det er Venstre mer enn behjelpelig med, sier Rotevatn, som legger fram seks punkter han mener vil gi et likestillingsløft i Norge. Rotevatn foreslår å:

  • Likedele foreldrepermisjonen
  • Opprette en likestillingspott for det kommende lønnsoppgjøret
  • Få flere menn inn i typiske kvinneyrker ved å etablere en treårig utdanning for karriereveiledere
  • Gi bedre sosiale rettigheter til selvstendig næringsdrivende
  • Fjerne kontantstøtten
  • Sørge for at staten dekker det svangerskapsrelaterte korttidssykefraværet

50/50

Rotevatn mener mor av helsemessige årsaker skal få permisjon tre uker før fødsel og seks uker etter. Deretter må permisjonen deles 50/50 mellom mor og far.

– Venstres utgangspunkt er en tredeling, og det gjelder denne perioden. Men jeg personlig mener vi må være mer ambisiøse mot 2017. Jeg mener Venstre bør gå inn for en en todeling av permisjonen. Vi kan godt diskutere den totale lengden på permisjonen, men likedeling er essensielt. Jeg håper alle partier vil ta den samme diskusjon fremover, sier han.

Men det er et langt skritt fra hans forslaget og til dagens situasjon: Høyre og Frp har kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker.

– Hvorfor mener du tida er moden for et så radikalt grep?

– Flere ser at likestillingen kommer ikke av seg selv. Kvinner faller etter menn på arbeidsmarkedet og menn tar mindre pappaperm. Da mener jeg neste steg må være en likedeling av foreldrepermisjonen. Selv næringslivet skriker etter mer lik fordeling, og da synes jeg vi skal lytte, sier Rotevatn.

Som Dagsavisen har omtalt mener både NHO og næringslivstopper som reder Elisabeth Grieg, at pappapermen må utvides. De mener det er et godt grep for å sikre at også kvinner blir toppledere i næringslivet.

– Regjeringen tydelig i utakt med næringslivet. De siste måneders utnevninger av stadig flere menn til toppstillinger i statlige selskap, er oppsiktsvekkende, sier han.

LES OGSÅ: – Kvinner må tørre å ta makt

Verdier

Rotevatn synes ikke en likedelt foreldrepermisjon er et inngripen i familiens valgfrihet.

– Folk skal få bestemme over sin egen familie, men når staten bruker skattepenger på at folk er hjemme fra jobb, er det lov å knytte noen verdier til det. Likestilling er en sånn verdi og individuelle velferdsrettigheter er i høyeste grad liberalt.

Av samme grunn mener han kontantstøtten bør avvikles.

– Kontantstøtten er med på å sementerer dårlig likestilling og intergrering. Vil du gå hjemme er det helt greit, men staten trenger ikke betale for det. Vi kan heller bruke pengene på full barnehagedekning og gratis kjernetid for dem som har dårlig råd, sier Rotevatn.

LES OGSÅ: – Betingelsene er forskjellige

«Likestillingsoppgjør»

Det er ikke bare i familielivet, Rotevatn vil ha endring. Han vil ha flere likestillingsgrep i arbeidslivet.

Blant annet vil han at kommende lønnsoppgjør blir et «likestillingsoppgjør».

– Vi ser en todeling i arbeidsmarkedet, derfor må vi heve status og lønn i tradisjonelle «kvinneyrker». Det kan vi gjøre i lønnsoppgjørene.

Han mener også at det er likestillingsfremmende å legge forholdene bedre til rette for gründere.

– Det er et skjevt forhold mellom mannlige og kvinnelige gründere. Som gründer har du ikke krav på samme sykelønn eller pensjonsrettigheter som vanlige arbeidstakere. Derfor tror jeg kvinner heller velger tryggere jobber. Her må vi som politikere rydde opp, sier han.

Et annet grep, er å sørge for at det er staten og ikke arbeidsgiver som dekker svangerskapsrelatert korttidssykefravær:

– Det skjer mye ulovlig diskriminering av gravide eller de som planlegger å bli gravid særlig ved ansettelse. For noen er det knyttet sykefravær til et svangerskap og arbeidsgiver er kanskje redd for kostnadene. Hvis heller staten tar kostnadene, bygger forhåpentligvis det ned en mental mur arbeidsgivere dessverre har, sier Rotevatn.

Mer fra Dagsavisen