Nyheter

Så mye tjente toppene i statsselskapene

Mange har fått lønnsøkninger på flere hundre tusen kroner under blått styre.

Christian Rynning-Tønnesen i statkraft er lønnsvinner blant toppen i statsselskapene. Han håvet i fjor inn 4.838.030 kroner, en økning på økning 185.030 fra året før. FOTO: NTB scanpix

Dagsavisen har sett på inntekten til de administrerende direktørene i de store norske heleide statsselskapene under Nærings- og fiskeridepartementet.

Ansettelesvilkårene for foregående år offentliggjøres hvert år i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet, og Dagsavisen har sammenlignet årsinntekten for 2014 med årsinntekten for året før. Flertallet av toppene tjener statsministeren, som har en årslønn på rundt halvannen million kroner.

STATSBUDSJETTET 2016: Bruker rekordmye oljepenger

LES OGSÅ: Ap: – Budsjettet må ses som en innrømmelse

LES OGSÅ: NRK må kutte 100-150 mill. neste år

LES OGSÅ: Mer til jernbane og grenseoverganger

Tre av topplederne har gått marginalt ned i lønn, i hovedsak som følge av en nedgang i uspesifiserte «andre godtgjørelser». Men det store bildet viser tildels store lønnsøkninger oppå allerede svært høye gasjer.

Her er hele listen over statsmillionærenes lønnsutvikling:

Ambita AS

Administrerende direktør Stig W. Seljeseth.

2013: Tiltrådte som ny administrerende direktør i Ambita AS 1. mars 2013. Mottok kr 1.379.000 i fastlønn og kr 131.321 i annen godtgjørelse. Totalt 1.510.321.

Sum årsinntekt: 1.812.385

2014: Mottok 1.607.568 i fastlønn og 352.366  i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.959.934

Lønnsøkning: 147.549

Argentum Fondsinvesteringer AS

Administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

2013: Mottok kr 3.346.000 i fastlønn, kr 1.933.000 i variabel lønn og 210.000 i annen godtgjørelse utgjorde kr 210.000.

Sum årsinntekt: 5.489.000

2014: Mottok kr 3.698.000 i fastlønn, kr 2.002.000 i variabel lønn for 2014 og 216.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt:  5.916.000

Lønnsøkning: 427.000

Eksportkreditt Norge AS

Administrerende direktør Jarle Roth

2013: Mottok kr 2.379.000 i fastlønn for 2013. Annen godtgjørelse utgjorde kr 193.000.

Sum årsinntekt: 2.572.000

2014 : Mottok kr 2.672.000 i fastlønn for 2014. Annen godtgjørelse utgjorde kr 175.000.

Sum årsinntekt: 2.847.000

Lønnsøkning: 275.000*

(*Eksportkreditt Norge AS ved styreleder Else Bugge Fougner opplyser til Dagsavisen at den reelle lønnsøkningen er 89.813 kroner. Det overskytende er et resultat av at Jarle Roth kun hadde opptjent tre måneders feriepenger til utbetaling i 2013, mens han hadde full feriepengeutbetaling i 2014.)

Electronic Chart Centre AS

Administrerende direktør Robert Sandvik

2013: Mottok kr 1.041.000 i fastlønn og 27.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.068.000

2014: Mottok kr 1.094.789 i fastlønn og 9900 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.104.689

Lønnsøkning: 36.989

Entra Holding AS

Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen

2013: Tiltrådte som ny administrerende direktør i selskapet 29. januar 2013. Han mottok kr 2.436.000 i fastlønn og kr 121.000 i annen godtgjørelse for 2013. Totalt kr 2.557.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 2.780.000

2014: Mottok kr 3.015.000 i fastlønn, kr 500.000 i bonus og kr 133.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt:  3.648.000

Lønnsøkning: ca. 868.000

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Flytoget AS

Administrerende direktør Linda Bernander Silseth

2013: Mottok kr 1.994.000 i fastlønn, kr 456.000 i variabel lønn og kr 149.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.599.000

2014: Mottok kr 2.060.000 i fastlønn, kr 565.000 i variabel lønn og kr 150.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.775.000

Lønnsøkning: 176.000

Innovasjon Norge

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth

2013: Daværende administrerende direktør Gunn Ovesen mottok kr 2.227 000 i fastlønn og 84.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.311.000

2014: Anita Krohn Traaseth tiltrådte 19. september 2014 og mottok kr 779.000 i fastlønn og 50.000 i annen godtgjørelse. Totalt kr. 829.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 3.014.545

Beregnet lønnsøkning i stillingen: 703.545

Investinor AS

Administrerende direktør Geir Ove Kjesbu

2013: Mottok kr 2.143.000 i fastlønn, kr 237.000 i variabel lønn og kr 106.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.486.000

2014: Mottok kr 2.216.000 i fastlønn, kr 102.000 i variabel lønn og kr 88.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.406.000

Lønnsnedgang: 80.000

Kings Bay AS og Bjørnøen AS

Ole Øiseth er administrerende direktør for begge selskapene.

2013: Mottok kr 812.000 i fastlønn og 79.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 891.000

2014: Mottok kr 932.000 i fastlønn og 70.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.002.000

Lønnsøkning: 111.000

LES OGSÅ: Kutter trygda til arbeidsløse hvis de ikke vil flytte

Mesta AS

Administrerende direktør Harald Rafdal

2013: Mottok kr 2.773.000 i fastlønn og 852.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 3.625.000

2014: Mottok kr 2.856.000 i fastlønn og 507.303 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 3.363.303

Lønnsnedgang: 261.697

Norge sjømatråd AS

Administrerende direktør Terje E. Martinussen

2013: Mottok kr 1.840.000 i fastlønn og 15.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.855.000

2014: Mottok kr 1.839.765 i fastlønn og 14.042 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.853.807

Lønnsnedgang: 1193

Siva SF

Administrerende direktør Erik Haugane mottok

2013: Erik Haugane tiltrådte som ny administrerende direktør i Siva SF 5. august 2013. Han mottok kr 736.000 i fastlønn og kr 7000 i annen godtgjørelse for 2013. Totalt kr 743.000.

Beregnet årsinntekt: ca. 1.838.000

2014: Mottok kr 1.846.000 i fastlønn og 18.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 1.864.000

Lønnsøkning: 26.000

Statkraft SF

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

2013: Mottok kr 4.492.000 i fastlønn og 161.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 4.653.000

2014: Mottok kr 4.676.509 i fastlønn og 161.521 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 4.838.030

Lønnsøkning: 185.030

Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S

Administrerende direktør Per Åsmund Andersson

2013: Mottok kr 1.983.000 i fastlønn og 110.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.093.000

2014: Mottok kr 1.934.000 i fastlønn og 115.000 i annen godtgjørelse.

Sum årsinntekt: 2.084.000

Lønnsnedgang: 9000