Nyheter

– Kan ikke leve med flyktningleir her

– Ingen kan leve med at det utvikler seg en flyktningleir midt i Oslo sentrum, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Nå slår alle de etablerte hjelpeorganisasjonene alarm.

Bilde 1 av 4

– Det er et prekært behov for nye løsninger og nytenkning, fastslår Tørres om forholdene flyktninger møter når de skal registrere seg som nyankomne asylsøkere hos Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen. Bare forrige uke kom det over 1.300 nye asylsøkere hit. Og prognosene tyder på at ankomstene vil fortsette å øke.

– Dette er mennesker som har vært på veien lenge. Vi må ta imot dem på en helt annen måte. Det er et myndighetsansvar at de får mat i kroppen, klær og en seng å sove i, ikke et frivillig ansvar, sier hun.

Liv Tørres og Norsk Folkehjelp får støtte av Åsne Havnelid og Tove Wang, generalsekretærer i henholdsvis Norges Røde Kors og Redd Barna. Alle etterlyser barnefaglig kompetanse og helsehjelp.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Hjelp til barna

– Jeg er spesielt bekymret for de mindreårige asylsøkerne mellom 15 og 18 år som behandles som voksne. De får ikke den omsorgen de har rett til og sårt trenger, sier Tove Wang i Redd Barna.

Om natta er det helt mørkt utenfor kontorlokalene til Politiets utlendingsenhet på Tøyen. Det er ingen krakker eller stoler å sitte på. Asylsøkerne sitter rett på asfalten. De er tynnkledde og prisgitt hjelpen fra frivillige som tilbyr pledd, mat, varm drikke og kosedyr.

– Røde Kors har ved flere anledninger påpekt til PU at den humanitære situasjonen på Tøyen er uholdbar. Det er uakseptabelt at personer som ankommer Tøyen må sove på gata. Ved flere anledninger har vi tilbudt PU å avhjelpe situasjonen, sier generalsekretær Åsne Havnelid i Norges Røde Kors.

– Forrige uke oppfattet vi situasjonen som så alvorlig at vi sendte brev til Justisdepartementet (les brevet nederst i saken). Vi er glade for at Oslo kommune nå vil ta ansvaret for å skaffe helsepersonell som kan vurdere helsetilstanden for dem som nå ankommer Tøyen. Vi forventer at tilbudet umiddelbart kommer på plass, sier Havnelid.

At Norge for tida langt på vei overlater omsorgen for asylsøkerne som kommer til et korps av frivillige kan ikke fortsette på permanent basis, mener hjelpeorganisasjonene.

– Dette er myndighetenes oppgave. Justisministeren bør innkalle til et møte med de frivillige om hva de kan og ikke kan – eller bør – gjøre i forbindelse med mottakssystemet, sier Liv Tørres.

LES OGSÅ: UDI vil ha asylsøkerne vekk fra Tøyen

Hun forteller om en mindreårig som ble gående rundt alene på Oslo S i ei uke fordi han ikke fant veien til PU på Tøyen. Alle kommer til Oslo S eller til Galleri Oslo, men ingen møter dem – og skiltingen til PU er ikke-eksisterende. De som melder seg for politiet, får et kart med veibeskrivelse som nesten er uleselig for lokalkjente (se bilde).

Sitter ute i kulda

– Det er tolvåringer som har reist gjennom hele Europa alene. Når de endelig har kommet fram til trygghet, møter vi dem med lukkede dører. Må alle registreres med én gang på PU? Kan ikke PU komme til asylmottakene, spør Tørres.

Hun mener det haster med å få nye løsninger på bordet.

– Det holder på å bli beinkaldt, sier Tørres som selv tilbrakte flere timer på PU natt til mandag.

Da Liv Tørres seint søndag kveld ringte på ringeklokka på PUs dør og annonserte hvem hun var, slapp 20–30 asylsøkere som hadde ventet i timevis inn samtidig. Tørres konstaterte at venterom og andre rom var tomme, mens asylsøkere ventet på registrering og satt og frøs ute.

– Jeg fulgte en syrisk familie gjennom hele systemet og forsikret PU om at jeg ikke kom til å forlate lokalene før familien var trygt plassert på hotellet borti veien, sier Tørres.

– Mange ansatte i PU jobber fletta av seg under ekstremt pressede forhold, de er underbemannet og har dårlige lokaler gitt dagens utfordringer. Systemet er totalt overbelastet.

LES OGSÅ: Saken som startet engasjementet

Da Liv Tørres forlot PU ved midnatt natt til mandag, hadde det hopet seg opp 20 nyankomne asylsøkere i bakgården.

– De som kommer om kvelden, natta eller morgenen, sitter og venter i timevis ute. Det er barn og barnefamilier som har vært på en slitsom flukt i uker og måneder. Vi kan ikke fortsette å ta imot flyktninger på denne måten, sier Tørres.

Norsk Folkehjelp driver flere transitt- og asylmottak for flyktninger. Tørres er redd for at økningen denne sommeren vil føre til at myndighetene velger midlertidige løsninger, istedenfor å utvide tilbudene ved de mottakene som allerede fungerer.

– Noen er syke, har fått skabb på lange, strabasiøse reiser, og vi har sett tilfeller av tuberkulose. Hotell har ikke systemer for medisinsk oppfølging eller kapasitet til nedfrysing av klær. De ankomne må inn i godt organiserte mottak og få søvn og mat mens de registreres, sier Tørres.

– Ikke minst må de få komme inn i varmen i høstkalde Oslo. Det haster å få på plass bærekraftige løsninger, og det er det de politisk ansvarlige som må skaffe.

Kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen i Politiets utlendingsenhet avviser at media eller andre styrer hvor mange asylsøkere som kommer inn i vakta.

– Politiet må ha kontroll på hvem som slipper inn i bygget, av sikkerhetsmessige årsaker og av hensyn til ro og orden. Vi har et køordningssystem inne i politivakta, og det er svært viktig for oss at frivillige og andre ikke slipper søkere inn før politiet har kapasitet, sier Olsen.

– Vi har begrenset plass i vakta, derfor må vi slippe inn puljevis. Enslige mindreårige og barnefamilier, eller andre med særskilte behov, prioriteres i køen, sier Monica Olsen.

Vått, kaldt og kaos om nettene

– Natt til tirsdag var det totalt kaos for de nyankomne asylsøkerne, sier Mohsan Raja til Dagsavisen.

På ellevte kvelden og natta har han og en stadig større gruppe frivillige nattevakter møtt opp utenfor lokalene til Politiets utlendingsenhet (PU) og hjulpet nyankomne asylsøkere med pledd, liggeunderlag, kosedyr, varm drikke og en stor kjele med varm ris og linser.

Fra 4 til 16–17

– Første kvelden var vi fire nattevakter, så ble vi sju, så 12 og nå er vi 16–17. Vi kommer til å stille opp så lenge behovet er der, sier Mohsan Raja.

Gruppen av nattevakter er uavhengig av Refugees Welcome til Norway, som ikke har sett behov for nattevakter.

– Mest av alt trenger asylsøkerne helsepersonell på kveldstid, tolker, varm mat, klær, tepper – og transport til legevakta for dem som er syke – og ikke minst et varmt sted å vente inne. Mange er tynnkledde, våte, redde og syke, sier Mohsan Raja.

Venter i timevis

Han forteller at en gruppe på opptil 25 flyktninger befant seg på gata i 03-tida natt til tirsdag i påvente av registrering. Den siste puljen på 20 personer gikk inn for å registrere seg klokka 04.

– Enslige mindreårige, barn, kvinner og voksne menn ventet ute i mange timer.

– De fikk ikke tilbud om noe fra politiet. Hver gang døra inn til PU gikk opp ble det kaos. Flyktningene forsøkte å legge seg under den, de trodde at de endelig de skulle få komme inn og varme seg. Politiet spurte om vi organiserte dette, og ba oss om å holde oss unna, forteller Raja.

Både Kampen kirke, Kampen-hjelpen og Refugees Welcome to Norway-gruppen har også alarmert om at kommunikasjon og koordinering fungerer dårlig på PU, og at dette skaper mer dramatiske forhold for flyktningene.

Brevet fra Røde Kors

Til: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kopi: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Helseminister Bent Høie

Bekymring vedrørende økte asylankomster og Politiets registreringsarbeid på Tøyen

Viser til godt møte med statssekretær Jøran Kallmyr 16.09 vedrørende økte asylankomster hvor vi ble bedt om å sende over våre vurderinger av situasjonen der vi er tilstede. Som beredskapsorganisasjon og vår rolle som offisiell støtteaktør for norske myndigheter har Røde Kors den siste måneden bistått UDI og PU med å ta imot asylsøkere på en verdig måte. Siden dette har vært en krevende situasjon for norske myndigheter å håndtere har våre frivillige bistått blant annet på alle akuttinnkvarteringstilbu-dene som er etablert i Østlandsområdet, og vi har en fast tilstedeværelse med blant annet helsepersonell som gjør en vurdering av helsesituasjonen til de som ankommer PUs registreringsmot-tak på Tøyen. Vi har vært i en løpende og god dialog med UDI og Politiets Utlendingsenhet om disse utfordringene, men Røde Kors opplever at kapasiteten til UDI og PU nå er sprengt og ber derfor om at det nå innføres både strakstiltak og mer langsiktige tiltak fra politiske myndigheter for å ivareta asylsøkeres humanitære behov. De tiltakene som allerede er iverksatt er langt fra tilstrekkelig.

Slik Røde Kors vurderer situasjonen, er det særlig avgjørende at det settes inn tiltak på følgende områder:

1. Registrering og helsehjelp til nye asylsøkere

Det har lenge vært utfordringer knyttet til registreringsmottaket til PU på Tøyen. De siste dagene har situasjonen blitt kraftig forverret. Våre frivillige forteller nå om asylsøkere hos PU som hverken får nødvendig helsehjelp, innkvartering eller noe informasjon om hvordan registrering skal foregå. Vi har møtt barn som ikke får helsehjelp eller mat, og gravide som faller ut av registeringskøen fordi de er sendt til legevakten. Organiseringen av registeringen og mottak oppleves som svært kaotisk og uoversiktlig. Dette går også på bekostning av svært sårbare grupper som enslige mindreårige, eldre og barnefamilier.

Slik Røde Kors vurderer registeringsmottaket på Tøyen er dette ikke egnet for å ta imot så mange asylsøkere som nå kommer til Norge. Vi har opplevd situasjonen som så alvorlig at vi 16.09 måtte sende en bekymringsmelding til bydelsoverlegen. Det må derfor umiddelbart iverksettes tiltak som kan sikre raskere registrering av større ankomster. I tillegg mener Røde Kors at myndighetene må sikre at nødvendig helsehjelp er lett tilgjengelig for nyankomne asylsøkere og at det etableres gode og robuste rutiner for ivaretakelse av spesielt sårbare grupper. Regjeringen må stille nødvendige menneskelig og økonomiske ressurser til disposisjon for å bedre mottakssituasjonen.

Selv om Røde Kors kan bistå i å avhjelpe den humanitære situasjonen i hele mottaksapparatet, er det helt avgjørende at politiske myndigheter tar ansvaret for å bedre situasjonen og implementerer tiltak med umiddelbar virkning. Lange ventetider i registreringssystemet forverrer den humanitære situasjonen for menneskene som nå søker asyl.

2. Akutt innkvartering

Akuttinnkvartering av nyankomne, og uregistrerte asylsøkere er en stor utfordring. Selv om UDI har inngått avtaler med både hoteller og andre overnattingssteder om innkvarteringer av asylsøkere, opplever vi situasjonen som uholdbar. Røde Kors vil fortsatt bistå både myndighetene og private aktører med støtte i forbindelse med slike innkvarteringer. Samtidig må mer langsiktige og bærekraf-tige innkvarteringsløsninger etableres. Alt tyder på at det vil komme flere asylsøkere til Norge i tiden fremover.
I tillegg til å løse utfordringene med registering, helsehjelp og akuttinnkvartering, ber Røde Kors om at norske myndigheter nå utarbeider beredskapsplaner for registering og innkvartering av ytterligere flere asylsøkere i tiden som kommer. Som en beredskapsorganisasjon og støtteaktør har vi nå bedt våre ansatte og frivillige om å utvikle og iverksette beredskapsplaner for å bistå myndighetene med frivillige i denne situasjonen.

3. Utvide kapasitet i hele utlendingsforvaltningen

For å hindre ytterligere flaskehalser i søkeprosessen må myndighetene også sikre at behandlingskapasiteten i UDI, UNE og andre relevante virksomheter er tilpasset de ankomsttallene vi nå ser og at det legges planer for ivaretakelse av asylsøkere som må vente lenge på mottak. Det samme gjelder for å øke kapasiteten på behandling av søknadene, bosetting i kommunene, og påfølgende integreringstiltak der også Røde Kors tilbyr aktiviteter. Dette er avgjørende for å hindre en ny opphoping og vanskelig situasjon etter registrering og ved evt. vedtak om bosetting.

Røde Kors ber myndighetene handle raskt for å sikre at asylsøkere blir møtt med verdighet, at humanitære behov møtes, og at grunnleggende menneskerettigheter ikke brytes. Den nåværende situasjonen er uholdbar og går på bekostning av søkernes mest grunnleggende humanitære behov. Vi ser frem til videre samarbeid og dialog for å løse de utfordringer som har oppstått i forbindelse med økte asylankomster til Norge.

Med vennlig hilsen
Åsne Havnelid
Generalsekretær