Nyheter

Mer utsatt for diabetes

Usunn diett, manglende treningstilbud og dårlig råd gjør at forekomsten av diabetes er langt høyere blant innvandrerbefolkningen enn andre, viser nye studier.

Bilde 1 av 2

Det er åtte ganger mer sannsynlig at en innvandrer fra Pakistan eller Sri Lanka utvikler diabetes type 2 enn en etnisk nordmann, forteller Ahn Thi Tran.

Hun er fastlege ved Stovner legesenter og var en av innlederne på et helseseminar arrangert av Legemiddelindustrien (LMI) i Oslo i går.

Knapt med tid

Tran har jobbet som fastlege siden 1993 og forteller at hun jevnlig møter pasienter med innvandrerbakgrunn som står i fare for å utvikle livsstilssykdommer.

– Vi vet at personer fra Sør-Asia har en mye høyere forekomst av diabetes og hjerte- og karsykdommer enn etniske nordmenn. Mange av dem har syke foreldre og er derfor genetisk disponert, men det handler også om livsstil. Blant disse gruppene er det mer vanlig at mannen forsørger familien mens kvinnen holder seg hjemme med barna. Da er det vanskelig å finne tid og penger til å trene, sier hun.

I tillegg til at diabetes er mer utbredt blant innvandrere fra Sør-Asia, rammes denne gruppen i gjennomsnitt 15 år tidligere enn etniske nordmenn, forteller hun.

Mens nordmenn ofte utvikler diabetes i en alder av 60 år, gjør innvandrerne det samme i en alder av 45.

– Det er dyrt for samfunnet og en betydelig utfordring for helsevesenet, sier Tran.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

I faresonen

Forsker Abdi Gele ved Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) har nylig gjennomført en studie blant 332 somaliske kvinner og menn. Blant dem som deltok i studien, sto 41 prosent i fare for å utvikle diabetes i løpet av de neste ti årene, forteller Gele.

– Denne gruppen innvandrere har en tendens til å legge om til en usunn og stillesittende livsstil når de kommer til Norge. Av kvinnene vi intervjuet var 85 prosent overvektige, og studiene våre viser at jo lenger de blir i landet, desto større er sjansen for at de legger på seg og utvikler diabetes, sier Gele.

Egne treningssentre

Gele har en klar oppfordring til ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl (Ap) og helsebyråd Øystein Eriksen Søreide (H), som hadde møtt opp på seminaret for å debattere diabetesproblematikken.

– Mange somaliske kvinner er muslimer og ønsker ikke å trene sammen med menn. Derfor må det etableres egne treningssentre for kvinner, samt at de må få informasjon om hvordan de kan forebygge livsstilssykdom, sier han.

LES OGSÅ: Oslo er Norges mest delte by

– Må satse på kvinner

Kvinner og barn må komme i fokus i forebyggingen av diabetes, mener Tone Tellevik Dahl (Ap).

Gratis kjernetid i aktivitetsskolen (AKS) og fjerning av kontantstøtten er eksempler på tiltak som kan bidra til en sunnere livsstil for innvandrerbefolkningen, tror Aps ordførerkandidat.

– Virkemidler som er direkte knyttet til barna vil frigi tid for kvinnene som de kan bruke på for eksempel mer fysisk aktivitet, sa Tellevik Dahl under gårsdagens debatt.

Både hun og Høyres helsebyråd Øystein Eriksen Søreide er enige i at egne treningssentre for kvinner er en god idé.

– Vi må bli bedre på å skape arenaer for kvinner med en annen kulturell bakgrunn, sa Eriksen Søreide.

Les ogsåFrykter helsekutt på skoler

Mer fra Dagsavisen