Nyheter

– Se her, Kvalbein

Her er stoppeklokka som eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) mener ikke eksisterer. Den eneste måten å bli kvitt den på er å bli kvitt byrådet, mener SV.

Audun Lysbakken og tillitsvalgt Fredrik Olstad viser fram stoppeklokka som byråd Aud Kvalbein mener ikke eksisterer. FOTO: MIMSY MØLLER

Av Tor Sandberg og Sofie Prestegård

«Stoppeklokkeretorikken er SVs retorikk, og ikke virkelig. Vi har ikke stoppeklokke i Oslo kommunes hjemmetjeneste», uttalte Kvalbein (KrF) til Dagsavisen mandag.

Det fikk tillitsvalgt Fredrik Olstad i Fagforbundet pleie og omsorg til å riste på hodet.

Han viser gjerne fram stoppeklokka til Dagsavisen.

– Den ligner jo ikke så veldig på det jeg ville kalt en stoppeklokke?

– Denne måler alt du gjør når du er inne hos fru Hansen på pleiebesøk, og viser fram det digitale arbeidsverktøyet.

– Her står det hvor mange minutter som er satt av til hvert tiltak. Skifte støttestrømpe: tre minutter, stelle sår: ti minutter. Det er lagt opp slik for at alt skal kunne måles. Men denne tar ikke høyde for de nye behovene til Hansen som oppstår. Det er derfor vi vil denne til pers, sier Olstad.

– Rystende

Det vil også SV, som har kampen mot stoppeklokka som en av sine hovedsaker denne valgkampen.

– Jeg holdt på å falle av stolen da jeg leste at eldrebyråden påstår at stoppeklokken ikke finnes. Hvis byråden selv ikke er klar over hvordan tjenestene hun har ansvar for fungerer, så er jo det rystende, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Full tillit

Også Aps ordførerkandidat Tone Tellevik Dahl, som i tillegg leder helse- og sosialkomiteen, mener Kvalbeins uttalelser er oppsiktsvekkende.

– Her er det snakk om en tillitsreform, og så avslører Kvalbein at hun ikke har tillit til de ansatte, påpeker Dahl.

Dahl selv sier hun har «full tillit til de ansatte og til deres beskrivelse av et minuttjag som går ut over kvaliteten på tilbudet».

– Det var da også derfor bystyret vedtok SVs forslag til en tillitsreform i fjor, forteller Dahl.

Formålet med denne tillitsreformen var å fjernet stoppeklokkeregimet i eldreomsorgen i fire bydeler. Bystyret vedtok også en nabolagsreform med en oppsplitting av hjemmehjelpen i små lag som disponerer arbeidsdagen selv.

– Nå registrerer jeg at byråden kun er interessert i nabolagsreformen. Det er overrasket over og på vegne av de eldre, bekymret over, sier Dahl.

– Hva bør Kvalbein gjøre nå?

– Hun må begynne å stole på de ansattes virkelighetsbeskrivelse og gå tilbake til bystyrets vedtak og hva som faktisk ble bestilt.