Nyheter

Krangler om stoppeklokka

For et halvt år siden vedtok bystyret å prøve å fjerne stoppeklokka i eldreomsorgen. Nå krangler de så busta fyker om hvordan det skal gjøres.

Bilde 1 av 2

– Tillitsreform? Det har vi ikke hørt noe som helst om, sier de ansatte på pauserommet ved hjemmetjenesten i bydel Østensjø.

Før jul i fjor vedtok Oslo bystyre etter initiativ fra SV et forsøk med en tillitsreform i eldreomsorgen i fire bydeler. Stoppeklokkeregimet skulle vekk, og de ansatte skulle få større frihet til å disponere tida sin selv.

Også byrådspartiene med eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) i spissen var positive til forsøket, som de mente samsvarte med seniormeldingen de la fram på omtrent samme tid.

– Men nå har det omtrent ikke skjedd noen ting. Det er oppsiktsvekkende når det var et så stort flertall i bystyret som ville ha dette, sier gruppeleder for SV, Marianne Borgen.

LES OGSÅ: Bytter ut stoppeklokka

Nabolagsorganisering

Da seniormeldingen ble lagt fram la man opp til forsøk med en såkalt nabolagsmodell, der hjemmehjelpen skal splittes opp i små lag uten ledere som selv disponerer arbeidsdagen. Eldrebyråd Aud Kvalbein mener byrådets eldremelding svarer på bestillingen om tillitsreform fra bystyret.

– Det er det samme. Det er det som ble sagt i bystyresalen og i helse- og sosialkomiteen hele tida, uten noen protester. Vi har tatt med oss begge sakene i det videre arbeidet, men det er det samme, sier Kvalbein.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Stoppeklokkeretorikk

SV-leder Audun Lysbakken ser ikke at tillitsreform og nabolagsorganisering er det samme.

– Jeg er bekymret for at byrådet ser ut til å lage et helt annet prosjekt. Mobilisering av frivillige ressurser og nabolag syntes vi er spennende. Men vi er redde for at byrådet ikke har tenkt til å prøve ut tillitsreform, som var bystyrets idé, sier Lysbakken.

Dagsavisen snakket med flere ansatte ved hjemmehjelpen som uttrykte frustrasjon over å måtte følge stoppeklokka minutt for minutt, og registrere tidsbruken i etterkant. Men Kvalbein avviser at man må bruke stoppeklokke i kommunen.

– Stoppeklokkeretorikken er SVs retorikk, og er ikke virkelig. Vi har ikke stoppeklokke i Oslo kommunes hjemmetjeneste. I en ny masteroppgave fra UiO står det at bydelene fatter vedtak om hva den enkelte som trenger hjelp har bruk for, og at sykepleierne oppfatter vedtaket fra bydelen som en ramme som ligger til grunn for tida som skal brukes for å løse oppgaver. Hvis de ser at den estimerte tida ikke stemmer overens med oppgavene, så sier de fra om det. Som en konklusjon i oppgaven står det at sykepleierne stort sett opplever å få gjennomslag for en revurdering, sier Kvalbein.

– Flere ansatte vi har snakket med uttrykker stor frustrasjon over stoppeklokka og tidsrapportering?

– Det er ikke riktig. Det kan godt være de du snakker med sier det, men det er ikke riktig, sier Kvalbein og viser til UiO.