Nyheter

Øker satsingen

Mange sliter med å skaffe seg egen bolig. For å hjelpe dem som har problemer foreslår regjeringen å øke tilskuddet til utleieleiligheter.

– I Norge bor de aller fleste av oss svært godt. Da er det ekstra vanskelig for dem som faller utenfor, særlig for vanskeligstilte barnefamilier som bor i uegnede boliger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.

Utleie

Dagsavisen møtte Sanner, byråd for kultur- og næring, Hallstein Bjercke (V), og administrerende direktør i Boligbygg, Jon Carlsen, ved et boligkompleks i Sigurd Lyrs gate i Frogner bydel. I et bygg, som for noen år siden huset stortingspolitikere.

Nå er de 18 ett- og toromsleilighetene med jernbanen tett inntil husveggen, kommunale leiligheter.

– Akkurat hvilke tidligere stortingspolitikere som har bodd her, aner jeg ikke, humrer Sanner.

Uansett er det mye politikk i veggene i bygget.

– Utleieboligene er et av de viktigste boligsosiale tiltakene. Vi vet at behovet er stort, det er flyktninger som skal bosettes, og det er familier som sliter med et sted å bo, det er folk med rusproblemer, psykiske lidelser eller funksjonshemninger. Så det er et behov for å satse mer på utleieleiligheter. Dette er primært et kommunalt ansvar, men det er viktig at staten også bidrar. Oslo er en av de byene som er flinkest til å satse på utleieboliger, og de har et offensivt program for å øke tilbudet, noe vi er godt fornøyd med, sier Sanner.

– En god bolig er et viktig grunnlag for å komme i jobb, starte på studier eller komme seg ut av en vanskelig livssituasjon, legger han til.

– Hvor stort er behovet?

– Behovet er stort, og det er bakgrunnen for at regjeringen trapper opp, sier Sanner.

Største satsing noensinne

– Vi er inne i den største satsingen vår på sosiale boliger noensinne. Vi har som mål om at alle Oslo-innbyggere skal ha et godt og trygt sted å bo. Vi kjøpte 600 nye boliger, for 1,3 milliarder i fjor. Noe som er historisk høyt, og vi skal kjøpe for 2,4 milliarder i denne fireårsperioden, sier byråd Hallstein Bjercke, mens nok et tog dundrer forbi.

– I dag er behovet større enn tilbudet, sier han.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke tilskuddet til utleieboliger med 111,1 millioner kroner til 813,5 millioner kroner. Dermed kan det gis tilsagn til om lag 200 flere utleieboliger, totalt om lag 1.400 utleieboliger i år.

Nyeste fra Dagsavisen.no: