Nyheter

Frykter et «glattere» kvartal

Kampen om hvem som skal få eie og utvikle kulturkvartalet i Hausmanns gate er i gang. Nå frykter eiendomsutvikler at Oslo kommune vil vektlegge det høyeste budet.

– Beboerne i Hausmanns gate 40 må inkluderes i prosessen. Det står i salgsprospektet at Oslo kommune fraskriver seg alt ansvar for dem, og vi frykter at en annen budvinner kan komme til å kaste dem ut, sier Ole Pedersen, ansatt ved kulturhuset Hausmania.

Sammen med eiendomsutviklerne i Anthon B. Nilsen Eien­­dom har de sendt et brev til Oslo bystyre der de utdyper forbeholdene de har lagt inn i sitt bud på Hausmannskvartalet, som kommunen har lagt ut for salg.

Kulturkvartal

I 2004 solgte Statsbygg Hausmannskvartalet til Oslo kommune, og områ­d­et er blitt regulert til by­­­­­­­­­­­øko­­­­­­­­­lo­­gisk kul­tur­­­­kvartal. Da kommunen ikke vil utvikle området selv, har de besluttet å selge det. Anthon B. Nilsen Eiendom, som er en av budgiverne, frykter at salgsprospektet og prosessen kommunen har lagt opp til, vil føre til et resultat som ikke er i tråd med visjonen om et kulturkvartal.

– Det står i prospektet at kommunen vil vektlegge høyeste pris, høyeste miljøstandard og raskest mulig realisering av prosjektet. I verste fall kan en boligspekulant vinne budrunden med lovnader om å bygge etter høy miljøstandard på rask tid, og dermed blir den grunnleggende tanken bak kvartalet lagt til side, sier Knut Halvor Hansen.

Eiendomsutviklerne har jobbet sammen med Hausmania i to år og utviklet prosjektet.

Den kreative aksen

– Vi mener det er viktig for den kreative aksen langs elva at man sikrer at det er rom for annerledes tenkende. Beboerne i Hausmanns gate 40 skaper en dynamikk som er god i et eiendomsutviklingsperspektiv. Byer i sterk vekst må påse at de ikke bygger bort byens sjel, sier Hansen.

Gjennom samarbeidet har Hausmania og Anthon B. Nilsen Eiendom laget en beskrivelse av hvordan man kan realisere prosjektet og sikre brukermedvirkning.

– Vi har fått god støtte fra Husbanken og fagmiljøene, og vi synes det er leit at kommunen nå, helt i siste sekund når vi er klare til å iverksette prosjektet, legger kvartalet ut til salg på denne måten, sier Ole Pedersen.

Han frykter situasjonen dersom de ikke får gjennomslag i bystyret for å trekke Hausmanns gate 40 ut av salgsprosessen og vektlegge konseptet mer enn prisen til budgiverne.

– Vi frykter at de vil bruke reguleringens krav til enkel standard som unnskyldning for å bygge leiligheter av dårlig kvalitet. Og enda verre: at de vil rive Hausmannsgate 40 for å bygge nytt, sier han.

###

Denne tegningen sier mye om hvordan Hausmania og Anthon B. Nilsen Eiendom ser for seg det byøkologiske kulturkvartalet. TEGNING: ESPEN TITLAND

Høyeste pris

I salgsprospektet står det at budene vil bli vurdert ut fra prisen, samt hvor høy miljøstandard og hvor raskt budgiver kan realisere byggeprosjektene. Det er Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som skal gi sin innstilling til politikerne, som til slutt må vedta salget.

I brevet til bystyret skriver Hausmania og eiendomsutvikleren at de ble «overrasket da EBY formidlet at de verken vektlegger innholdet i reguleringen, eller kjøpers forutsetning for å kunne realisere denne».

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen viser til EBY og avstår selv fra å kommentere saken.

EBY opplyser til Dagsavisen at kjøper må forholde seg til reguleringsplanen, og skriver i en e-post:

«EBY vil som selger gjennom kontraktens bestemmelser om byggefrister sikre at eiendommene utvikles i samsvar med  fastsatte miljøkrav, som kan sanksjoneres om kjøper misligholder kontrakten.»

Mer fra Dagsavisen