Nyheter

Vil ha landbruk inn i byene

I Norge er vi opptatt av mat, men de færreste av oss bryr oss om hvor den kommer fra og hvordan den er produsert. Miljøpartiet De Grønne vil forandre dette, og satse på urbant landbruk.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil legge til rette for at urban matproduksjon blir et eget nasjonalt og lokalt satsingsområde. På landsstyremøtet før påske vedtok de en resolusjon om urbant landbruk, med ønske om å styrke satsingen.

Øremerke midler

– Vi vil at urbant landbruk skal betraktes som en integrert del av by- og tettstedsutviklingen. Dette innebærer at det øremerkes midler for nye og eksisterende urbane landbruksprosjekter, slik som parsell- og kolonihager, demonstrasjonshager og besøksgårder, sier talskvinne i MDG, Hilde Opoku.

Grønnsaker på taket

På torvtaket på Alna Senter, er det satt opp rundt 20 store kasser, som til høsten bugner av grønnsaker og urter. Litt lenger bort ligger 120.000 bier, fordelt på to kuber, i dvale og venter på sommeren.

– Vi vil skape et miljø i den grå asfalten. Torvtak har ekstra god isolasjon og tar opp overvannet i stedet for å sende det ned i avløpssystemet, sa senterdirektør Hans Georg Helberg til Dagsavisen i høst.

Urbane hager

Hilde Opoku kjente ikke til det grønne taket på Alna, som ligger inneklemt blant motorveier og industri.

– Dette er et godt eksempel på hva vi i MDG mener urban matproduksjon kan være. Det finnes mange tusen kvadratmeter med tak, sier Opoku og kikker oppover Groruddalen, hvor hun ser utallige potensielle urbane hager.

– Det er mange tak i Oslo, som kan gi nye møteplasser og mer trivsel. Vi må tenke utradisjonelt, sier hun.

I «Herligheten», i Bjørvika, ved de to store luftetårnene ved E6, er det etablert et parsellkollektiv med 100 parseller, hvor det dyrkes korn og grønnsaker.

– Når de får det til der, er det bare fantasien som setter begrensninger, sier Hilde Opoku.

Hun sitter også i bystyret i Trondheim, som har fått grønn urbanisme inn i budsjettet: støtte gis til de som ønsker å starte opp slike prosjekter.

– Nå er det identifisert tre større områder som settes av til oppdrift av parsellhager, den ene har alt sin egen venneforening som er i gang med luking og forberedelser til sesongstart, sier Opoku, og håper at Oslo vil følge etter.

– Ett av mange svar på de globale klimautfordringene er fortetting av byer og tettsteder. Vi mener matproduksjon i og ved tettstedene er viktig for klima og miljø, helse og trivsel, avslutter hun.