Nyheter

Nordre Aker satser på demente

– Det er deilig å komme seg hjemmefra og få vært litt sosial. Det synes Ruth Morud og Kitty Bendixsen som benytter seg av bydel Nordre Akers dagaktivitetstilbud.

Bilde 1 av 2

Oslo er som første by i Norge tatt opp i Verdens helseorganisasjons (WHOs) globale nettverk av aldersvennlige byer. Nordre Aker er pekt ut til å satse spesielt på å være en alders- og demensvennlig bydel.

I bydel Nordre Aker har mange av de hjemmeboende eldre i bydel Nordre Aker et dagaktivitetstilbud. De kan komme hit og spise frokost, prate sammen, lese aviser og noen ganger drar de på tur.

– Å bare bli sittende hjemme blir altfor kjedelig, synes Morud og Bendixsen som ofte tar turen til Myrer Omsorg + i Hareveien på Kjelsås.

De to blide damene synes det er hyggelig å møte eldre i samme situasjon.

I dag har de to damene fått besøk av eldrebyråd Aud Kvalbein. Hun forteller at kommunens dagaktivitetstilbud betyr mye for mange eldre. – Kombinert med oppfølging fra hjemmehjelp gjør det at eldre kan bli boende hjemme lenger enn de ellers ville ha kunnet. Det beste for de fleste eldre, er å få bo lengst mulig i eget hjem. Det gir større livskvalitet, sier Aud Kvalbein.

Skårer høyt

– Folk er svært fornøyd med hjemmetjenesten i vår bydel. Tjenesten skårer høyt på brukerundersøkelsene, forteller bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker.

– De fleste vil gjerne klare seg selv. Og ved å komme deg ut blant folk, føler du deg mer levende enn ved bare å sitte inne, sier Kirsten Hansson som er en av ildsjelene bak Kuben 62 + som drives av Norske Kvinners Sanitetsforening.

– Det er viktig å få til et godt samarbeid med de frivillige. Før var det husmødrene som gjorde en innsats for de gamle i nærmiljøet – nå er det tidligpensjonistene, sier Kvalbein.

Pilotprosjekt

Bydel Nordre Aker sendte en søknad til kommunen om å få være pilotprosjekt som alders- og demensvennlig bydel.

– Vi ønsket å gjøre bydelen mer tilgjengelig for de eldre, forteller bydelsdirektør Øyvind Henriksen. – Og vi ønsket å involvere næringsliv, frivillighet og ikke minst de eldre selv. Vi har en stor grad av brukermedvirkning og jobber for at folk kan bo hjemme lengst mulig.

Ved å være satsingsbydel lager Nordre Aker en mal for hvordan alders- og demensomsorgen kan være. De vil få erfaringer resten av kommunen kan dra nytte av.

Kirsten Hansson fra Kuben 62 + forteller at de har en tett dialog med bymiljøetaten og Ruter for å tenke transport. – For at eldre skal komme seg ut og av gårde er de avhengige av transport, sier Hansson.

Inkluderende

Eldrebyråd Aud Kvalbein er stolt av at Oslo ble tatt opp i WHOs nettverk av aldersvennlige byer. En aldersvennlig by har et inkluderende, tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv aldring. Faktorer som har betydning er utendørsområder, bebyggelse/bolig, transport, sosial- og helsetjenester, foruten deltakelse og involvering i samfunns og arbeidsliv.

– Vi vil arbeide målbevisst med kontinuerlig å forbedre Oslos aldersvennlighet. Vi kommer til å bli målt konkret på hvordan hele kommunen tilrettelegger sin virksomhet for eldre, sier Kvalbein. Eldrebyråd Aud Kvalbein er svært glad for at Oslo er kommet med på lista over WHOs nettverk for aldersvennlige byer. – Hva folk mener er en aldersvennlig by varierer. I New York viste det seg at det de fleste eldre ønsket seg var benker i gatene så de lettere kunne sette seg ned og hvile litt.

Satsingsområder

I fjor ble byens seniormelding vedtatt. Bydelene har nå fått ulike satsingsområder.

Nordre Aker skal bli alders- og demensvennlig bydel. Etter hvert skal to andre bydeler hektes på.

Bydelene Alna, Grünerløkka, Nordstrand, Stovner og Vestre Aker skal satse på framtidas seniorsentre. Bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Sagene er allerede i gang med å satse på velferdsteknologi. Satningsbydeler for nettverk og frivillighet blir Søndre Nordstrand, Østensjø, Sagene og Bjerke. Mens bydelene Gamle Oslo, Østensjø, Grorud og Ullern skal satse på nabolagsorganisering av hjemmetjenesten.

Nyeste fra Dagsavisen.no: