Nyheter

Frykter ny E18

Den planlagte utbyggingen av E18 må vurderes på nytt, mener Aps Raymond Johansen.

Oslo Aps byrådslederkandidat før høstens kommunevalg peker på tre forhold som tilsier at dette må gjøres nå, før det fattes endelige vedtak for hovedinnfartsåren til Oslo fra sør. Veistrekningen vil direkte og indirekte ha betydning for hundretusenvis av mennesker.

– For det første har det vært en kostnadseksplosjon, en fordobling fra 20 milliarder til 40 milliarder. 40 milliarder kroner er vanvittig mye penger, starter Johansen.

De pengene kan samfunnet trolig få langt bedre avkastning på ved å bruke deler av dem til andre samferdselstiltak, tror han.

T-banetunnel

– Vi trenger en ny T-banetunnel under Oslo sentrum. En slik tunnel er antakelig mye viktigere enn den planlagte E18-utbyggingen, sier Johansen.

– For det andre har trafikkforskere, særlig de ved Transportøkonomisk institutt, slått fast at den planlagte veiutbyggingen vil føre til en økning i biltrafikken i Oslo. Det mener jeg veldig tydelig utfordrer klimaforliket som tilkjennegir at all trafikkvekst i storbyene skal tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk, fortsetter Johansen.

– For det tredje har vi utredningen fra EFTAS overvåkingsorgan ESA, som beskriver den helsefarlige luften i Oslo og andre norske byer. Innen april må Norge svare ESA på hvilke tiltak vi vil iverksette for å få gjort noe med dette. Jeg frykter at de tiltakene ikke vil være forenlige med den planlagte gigantutbyggingen av E18, sier Johansen.

– Mener du alt dette tilsier at E18-utbyggingen må skrinlegges?

– Det er naturlig å tenke seg en eller annen form for slanking av planene. Oslopakke 3 bør reforhandles og behandles på nytt i Stortinget, svarer Johansen.

Det at en slik reforhandling bør skje, er også noe Oslo Ap allerede har vedtatt.

Les også: Klimabomben

– Heller kollektivt

I Dagsavisen sist torsdag fastholdt både Aps og Høyres medlemmer i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité at E18-utbyggingen skal gjennomføres. Aps Sverre Myrli uttalte da at ny E18 er et «viktig prosjekt for biltrafikken» og også «viktig for å bedre framkommeligheten for busstrafikken.»

Johansen har et litt annet syn på dette.

– Jeg har stor forståelse for dem som bor i vestkorridoren og som stamper i kø, men samtidig er det klart at det aldri går å bygge seg ut av køene ved å bygge flere og bedre veier. Det tok for eksempel bare noen uker etter at Fornebu ble nedlagt til E18 igjen fylte seg opp.

Johansen har vesentlig større tro på kollektivprosjekter slik som en ny T-banetunnel under Oslo sentrum, og Fornebubanen, for å gjøre hverdagen enklere for pendlerne.

Mer fra Dagsavisen