Nyheter

Frykter helsekutt på skoler

OSLO: Mens byrådet styrker skole­helsetjenesten i Gamle Oslo, frykter de kutt på vestkanten.

På Smestad skole, som har over 700 elever, har de til nå hatt helsesøster på skolen hver dag. Nå risikerer de å miste sitt utvidede tilbud, på grunn av at nåværende lokaler er uegnet. De har lokaler som kan brukes, men de må pusses opp først.

Ikke prioritert

– Vi fikk nylig beskjed om at Undervisningsbygg ikke har de 400.000 kroner som trengs til ombygging, og at dette dermed ikke er prioritert, skriver Kjersti Langmoen ved FAU på Smestad skole i et brev til leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, Tone Tellevik Dahl (Ap).

– Dette her reagerer jeg på. Her sitter vi i bystyret og ønsker å styrke skolehelsetjenesten, så har vi en etat som er ansvarlig for lokalene som sørger for at tilbudet svekkes. Det går ikke. Undervisningsbygg må sørge for at alle aktiviteter i skolebyggene kan gjennomføres i tråd med bystyrets og bydelsutvalgets vedtak, sier Dahl.

– Det er helt håpløst at man styrker skolehelsetjenesten på ene siden, og så sørger et annet byråd for at det ikke blir en realitet. Dette er i strid med målsettingen, sier hun til Dags­avisen.

Men hun applauderer byrådets midler til Gamle Oslo.

Satses på helse

Byråd for helse- og sosiale tjenester i Oslo, Øystein Eriksen Søreide, sier til Dagsavisen, at saken på Smestad skole ikke er avgjort og fortsatt er oppe til vurdering.

De siste par årene har byrådet årlig økt skolehelsebudsjettene med 20 millioner kroner.

– Både byrådet og jeg er opptatt av psykisk helse, og at vi når barn og unge bredt. Flere av skolene i bydel Gamle Oslo har mange elever med utfordringer innenfor psykisk helse, og de har mange barnevernssaker. Flere elever vokser opp i familier med svak omsorgsevne. Det er svært viktig at denne gruppen elever får relevant hjelp tidlig nok, sier byråden.

Mer fra Dagsavisen