Nyheter

Bygger skoler for milliarder

Til høsten åpnes to flunkende nye videregående skoler. Totalt satses det milliarder av kroner på skolebygg i hovedstaden.

Noen videregående skoler, som Stovner, Nordstrand, Hellerud og Lambertseter, går igjennom en nødvendig rehabilitering, mens andre skoler blir «nye».

Edvard Munch videregående skole, den tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), skal omgjøres til en videregående skole for linjene dans, musikk og håndverk. Det verneverdige bygget er på hele 15.400 kvadratmeter og skal etter planen stå klar til å ta imot omkring 780 elever ved skolestart i 2015.

Nytt bygg

– Et lite antall elever fra Lambertseter videregående skole har tatt i bruk skolen, mens Lambertseter totalrehabiliteres. Fra skolestart tas resten i bruk, sier kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Marit Thorsen til Dagsavisen.

Ullern videregående skole flytter inn i nytt bygg til høsten. Skolen skal da samlokaliseres med Oslo Cancer Cluster der skole, forskningsmiljøer og næringsliv skal samarbeide tett om den videre utviklingen. Skolen skal da tilføres utdanningsprogrammene helse- og sosialfag og elektrofag.

I fjor sto Blindern videregående skole (tidligere Sogn yrkesskole) og året før Kuben på Økern til å ta imot elever og ansatte. Hersleb videregående skole åpnet i fjor etter å ha gjennomgått en omfattende rehabilitering.

Kuben

Kuben yrkesarena inneholder Kuben videregående skole, Fagskolen i Oslo, Lærlingsenteret for byggfag og Kuben kurs- og teknologisenter. Bygget er dimensjonert for cirka 2.000 elever.

De siste årene er det rehabilitert og bygget nye skoler for fire milliarder kroner i Oslo.  Hele 17 skoler er under bygging, mens fem er under planlegging.