Nyheter

Kan miste leksehjelp og møteplass

Leker‘n på Marienlyst vurderes lagt ned av bydelsdirektøren i St. Hanshaugen. Dette vil redusere leksehjelp og voksenkontakt for barn og unge i bydelen.

Leker’n på Marienlyst i Oslo er et tilbud til barn og unge i bydelene St. Hanshaugen, Frogner og Nordre Aker. Her vanker det varm mat, leksehjelp, voksenkontakt, juniorklubb og ungdomsklubb for brukerne. Dessuten kan de delta på en rekke aktiviteter som basketball, skating, tennis, fotball, four square, volleyball, aking, bruke tråbiler og benytte seg av lekeapparater og treningsapparater. Bygningsmassen, derimot, er sliten og består av midlertidige brakker, samt påbygg.

 

Rart

 Leker´ns representant i ungdomsrådet i bydel St. Hanshaugen, Ravn Aleksander Smedhus (14), synes det er rart om Leker‘n skal bort og barna og ungdommen må dra til Fagerborg for et tilbud.

- Jeg er her selv nesten hver dag og håper at Leker‘n ikke blir lagt ned. Det er mange som er her og ingen som blir stengt ute. Vi kan gjøre masse her og har veldig lite mobbing og sånn. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort om jeg ikke var her, sier ungdomsrepresentanten.

De yngstes tilbud er gratis, mens de eldre betaler for å bruke Leker‘n.

- Det er fint her, men det er dårlige bygg, da. Vi trenger oppussing - så fort som mulig, sier Smedhus.

 

Store konsekvenser

I Marienlyst vel er de hoderystende til en framtid uten Leker‘n, et tilbud som har vært der i 50 år.

- Et slikt ungdoms- og barnetilbud må være der barna er. Vi kan ikke bare flytte og legge ned. Vi frykter at konsekvensene blir store. Bydelen har vært ivrig på å peke på kostnader ved Leker‘n, men aldri vært interesserte i å se på innteketene som beløper seg til en halv million. Dette kunne vært enda høyere ved å leie ut lokalene for eksempel, sier Catharina Vogt, leder i Marienlyst Vel.

På budsjettkonferansen i bydelsutvalget i bydel St. Hanshaugen den 28. oktober ble Leker’n foreslått nedlagt. Bydelen er i pengemangel og må spare 15 millioner kroner.

Inntil videre er det usikkerhet knyttet til hvem dette vil ramme. Leker’n og fritidsklubben på Hammersborg er nå de konkrete forslagene til innsparinger i fremleggingen på møtet, heter det i et notat fra møtet.

 

Desember

Om dette blir vedtatt i desember, vil flere hundre barn miste sitt tilbud om blant annet leksehjelp etter skoletid. Etter planen skal det etableres et tilbud i Stensparken, men det synes ungdommen ikke bare er en god idé. De mener at dette kan endre samholdet mellom elever fra Ila og Marienlyst, samtidig som de viser en uro for at Leker’n da må legges ned. De er derimot klare på at en eventuell ny klubb i Stensparken vil være bra for elever på nye Fagerborg ungdomsskole, mens selve området i Stensparken oppleves som utrygt på kveldene, med dårlig belysning og funn av sprøyter.

- Jeg skjønner ikke helt hvorfor de vil legge ned Leker‘n og flytte på oss, sier Smedhus.

I notatet fra møtet heter det videre at Bydelsdirektør Ellen Oldereid begrunner forslaget med to argumenter: Det er ikke penger til drift av Leker’n og det er ei heller penger til nytt bygg. Bygningene eies av Omsorgsbygg som er et kommunalt foretak, underlagt et eget styre. Foretaket sorterer under byrådsavdeling for kultur og næring, men de har ikke bedt om tilskudd til utbedring av bygningsmassen.

 

 

Avviser nedleggelse: – Må være en misforståelse

Bydelsdirektør Ellen Oldereid avfeier at Leker‘n skal legges ned.

Espen Hågensen Rusdal

Når Dagsavisen snakker med bydelsdirektør Ellen Oldereid sier hun det ikke er noen konkrete planer om å legge ned Leker’n på Marienlyst. Dog skal det snart legges fram et nytt budsjett, og hun ønsker ikke å avsløre noe derfra.

– Skal Leker’n legges ned?

– Nei, det må være en misforståelse. Det er ingen planer for det. Vi ser på Leker’n, men det har ingenting med nedleggelse å gjøre. Vi jobber med å kartlegge ventilasjon og innemiljø. Vi vil legge fram dette arbeidet i et møte i bydelsutvalget 16. desember, sier Oldereid.

– Så, det er ikke aktuelt å legge ned Leker’n?

– Dette faller i så fall under et nytt budsjett som ikke ennå er offentliggjort. Det vi ser på nå er tilstanden til bygget, svarer Oldereid.

– Vil Leker’n bestå?

– Det vil jeg ikke si noe om. Altså, vi kan ikke gå ut med noe nå på grunn av de ansatte. De kan ikke få beskjed gjennom avisen, sier hun så.

Bydelen er i arbeidet med å ferdigstille en rapport om innemiljøet på Leker’n, en rapport hvor innholdet ennå ikke er kjent.

– Hva sier rapporten?

– Den er ikke klar ennå, sier Oldereid.

– Ifølge Marienlyst vel er den ferdig?

– Men vi må få en anledning til å vurdere den. Vi sitter ikke på bygningsteknisk kompetanse og må kjøpe det eksternt, sier Oldereid.

– Så rapporten er ferdig? Hvorfor kan ikke vi få se den?

– Vi må vurdere og evaluere den først. For å få en ordentlig tilstandsrapport må vi også ha en gjennomgang av de fysiske manglene på bygget, sier Oldereid.

– Hva må til for at Leker’n skal bestå?

– Det er jo at vi enten får oppgradert til et forsvarlig innemiljø, eller vi må ha et nytt bygg, sier hun.

– Så alternativene er altså bedre inneklima eller nytt bygg?

– Ja.

Lekern‘s framtid blir avgjort på et budsjettmøte 16. desember.

espen.rusdal@dagsavisen.no

 

Mer fra Dagsavisen