Leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll kan glede seg over flere medlemmer.

Nye medlemmer strømmer til SV

Medlemmene strømmer til Oslo SV, og i 2017 økte de medlemsmassen med 23 prosent.

 

Oslo SV har nå en medlemsmasse på 2.404 medlemmer, en økning på 23 prosent i forhold til 2016.

– Det er mye positivt engasjement i partiet vårt nå for en grønnere og mer rettferdig by. Nye medlemmer strømmer på nesten daglig og vi vokser i hele Oslo, sier leder av Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

Kraftig vekst

SV har hatt kraftig medlemsvekst over hele landet, og nasjonalt har de ikke hatt flere medlemmer siden tidlig på 90-tallet. Av alle SVs fylkeslag er det Oslo SV som har den kraftigste medlemsveksten.

– Det foregående året hadde vi også betydelig medlemsvekst og hevet oss opp til å bli Oslos tredje største parti målt i antall medlemmer. Siden den gang har vi altså økt medlemstallet med 454 medlemmer, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Jeg tror mange ser at SV har løsninger på de viktigste utfordringene i Oslo, nemlig de store forskjellene og miljøproblemene. Vi sitter i byrådet og er med på å styre byen i en grønnere og mer rettferdig retning. Nå må vi vise at Oslo kan være en motvekt til den blå regjeringen, sier SV-lederen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Øker

Også Rødt øker i Oslo. De har økt med hele 50.1 prosent i 2017 i forhold til året før.

– Vi har fått 488 nye medlemmer. Noe som er opp fra 974 til 1. 462 sier Mikkel Øgrim Haugen, leder i Rødt Oslo.

Han er godt fornøyd med veksten.

– Når en organisasjon øker medlemstallet sitt med 50 prosent vet man at noe ekstraordinært har skjedd, og det trykket vi har hatt i 2017 har vært historisk. Det kommer nok mye av arbeidet vi har gjort, fra at vi endelig fikk en stopper for velferdsprofitørene i barnehagesektoren til at vi fikk kasta ut Veireno fra Oslo. Ikke minst har den positive valgkampen som ble bygget rundt slagordet «fordi fellesskap fungerer» gjort sitt for at man kan si at Rødt er partiet sitt, sier han til Dagsavisen.

– Vi har også en medlemsmasse som primært er unge voksende. Nå er 55 prosent av medlemsmassen til Rødt Oslo født mellom 1980 og 1999, sier han.  Mens Høyre får flere innmeldelser, faller medlemmene fra sentrumspartiene Venstre og Krf på landsbasis.

Faller

Selv om målingene stort sett har vært stabilt positive for Venstre den siste tida, viser medlemstallene noe annet. På ett år har partiet gått fra 8.048 medlemmer i 2016, til 7.057 medlemmer i 2017.

– Fjoråret, særlig første halvår, var preget av mye høylytt diskusjon. Det har mye å si for hvor lystne folk er til å melde seg inn. Men det bedret seg andre halvår, forteller generalsekretær Christian Herzog til Klassekampen. Han tilføyer at partiet nå setter i gang et rekrutteringstiltak for å snu utviklingen, skriver NTB.

Kristelig Folkeparti har vært en svært sterk organisasjon og har vært det største partiet i medlemstall etter Arbeiderpartiet. Men de siste årene har partiet mistet over tusen medlemmer hvert eneste år.