Annonse
STRID: Rives eller rehabiliteres? I mellomtiden står Ruseløkka skole tom, og tida går. FOTO: MIMSY MØLLER

Nekter å gi opp skolen

Byrådet har fått innvilget riving, og vil søke om byggetillatelse av ny skole før jul. Likevel håper motstanderne på rehabilitering.

Annonse
Oslo

 

Motstandere av rivingen av Ruseløkka skole har påklaget rivevedtaket til Fylkesmannen, som skal avgjøre om vedtaket er lovlig, eller om hele prosessen rykker tilbake til start.

Torsdag måtte flere byråder svare for seg i en åpen høring i regi av kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

Les også: Kjemper mot overmakten

Sjokk

For mange kom det nærmest som et sjokk at skolen skulle rives, og i høst har det kommet mange klager på byrådets vedtak.

– Saken er blitt kjørt fram som en forenklet byggesak uten krav om regulering og uten høring av allmennheten. Problemet til byråden er at de viser til fagetatens vurdering, men poenget er at denne inneholdt flere forbehold for å unngå regulering. Spørsmål ble ikke besvart. Hvorfor kvalitetssikret man ikke alternativer til riving, da man ble klar over den voldsomme kostnadsøkningen? Ingen svarte på om dette var i tråd med økonomiregelverket, sier jurist og tidligere elev ved Ruseløkka skole, Anine Ung, til Dagsavisen.

– Det er langt dyrere å rive enn å rehabilitere. Siste pris er 530 millioner, da har prisen økt med cirka 180 millioner, uten at man engang har begynt. Dette er et større bygge- og anleggstiltak som krever regulering etter loven. Det er flere forhold som gjør at vedtaket er i strid med loven, mener hun.

Hun har vært med å utforme klagen til Fylkesmannen.

Byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) var en av byrådene som måtte svare for seg på høringen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ansvar

– Alt avhenger av Fylkesmannen og deres avgjørelse. Når vi får svaret derfra, får vi legge en ny tidsplan. Men det skal holde hardt om det ikke blir forsinkelser, sier byråd for oppvekst- og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) til Dagsavisen.

Også byråd for eierskap- og næring, Geir Lippestad (Ap) deltok på høringen.

– Det er uheldig at opposisjonen forsøker å konstruere et bilde av at det kan bli en forsinkelse på 2,5 år i byggingen av ny Ruseløkka skole. Det skaper en helt unødvendig usikkerhet overfor elever og foreldre. Plan- og bygningsetaten har vært tydelige på at dette etter all sannsynlighet kan behandles som en byggesak, forutsatt at man holder seg innenfor samme areal som eksisterende skole. Denne forutsetningen ligger til grunn for Undervisningsbygg planlegging av skolen og derfor er sjansen for at man må igjennom en langdryg reguleringsprosess helt teoretisk, sier Geir Lippestad til Dagsavisen.

– Rivningen av skolen er forsinket fordi rivningsvedtaket er påklaget til Fylkesmannen. Ny fremdriftsplan kan utarbeides så snart vi har fylkesmannens avgjørelse, sier Lippestad

– Hastverk gir lastverk i forhold til produktet, sier Høyres Saida Begum.

Hun sitter i bystyrets kultur- og utdanningskomité.

– Vi stemte for riving i komiteen, sammen med byrådspartiene. Et valg vi fortsatt står for. Men vi er bekymret for fremdriften. Kanskje det hadde blitt et bedre produkt om vi hadde tatt dette som en reguleringsplan i 2015? Om det hele kunne vært planlagt bedre. Blir det ytterligere forsinkelser, er det byrådens ansvar. Det bekreftet de i høringen, sier hun.

Byggesaken er ikke politisk behandlet, noe byrådet kan gjøre, siden det er en byggesak.

– Hadde det vært en reguleringssak, måtte det bli politisk behandlet, sier Begum

Annonse