NEDGANG: Det er nedgang i antall unge arbeidsledige i Oslo, sammenlignet med samme tid i fjor.

Nedgang i arbeidsledigheten i Oslo

Men på Stovner har arbeidsledigheten økt.

Oslo

11.287 personer eller 3,0 prosent av arbeidsstyrken i Oslo er helt arbeidsledige ved utgangen av juli. Dette tilsvarer en nedgang på 1.320 personer eller 10 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. 

Nedgangen er størst i aldersgruppen 20-24 år (27 prosent), tett etterfulgt av aldersgruppen 19 år og under (25 prosent).

– Vi ser det samme i juli måned som vi så i forrige måned, at ledigheten sammenlignet med samme tid i fjor har gått ned i alle aldersgrupper, for begge kjønn og i alle yrkesgrupper. Nedgangen er prosentvis størst blant de unge og vi er glade for å se at denne utviklingen fortsetter, sier Liv Ellingsæter, fungerende fylkesdirektør i NAV Oslo, i en pressemelding. 

Unge arbeidsledige 

– Da oljeprissjokket kom var det vi unge som ble hardest rammet. Vi er de mest sårbare på arbeidsmarkedet. Vi har ikke en tettpakket CV å vise til eller mange referanser. Jo lengre man står utenfor arbeidslivet, desto vanskeligere er det å komme inn en dag. Derfor er det fantastisk å se at antall unge arbeidsledige i Oslo under 30 år er lavere i dag enn for fire år siden, sier Mathilde Tybring-Gjedde, Oslo Høyres ungdomskandidat til stortinget. 

Hun mener det samme som arbeidsminister Anniken Hauglie, at vi ser et tydelig bilde av et arbeidsmarked i bedring.

– Høyre i regjering har innført aktivitetsplikt for unge mottakere av sosialhjelp, økt lærlingtilskuddet fem ganger og åpnet opp for midlertid ansettelser slik at flere unge får prøve seg i arbeidslivet, mener hun.

Ut av markedet

Ledigheten for landet er på 2,8 prosent. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 1.300 personer og utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Alle tegn til lysning på arbeidsmarkedet er kjærkomment i en periode hvor vi har hatt rekordhøy ledighet. Samtidig skapes det nesten ikke flere jobber i Norge, og andelen som er i arbeid fortsetter å falle. Hovedårsaken til nedgangen i ledighet er ifølge SSB at arbeidsstyrken blir mindre, altså at folk trekker seg ut av arbeidsmarkedet, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap), stortingsrepresentant og medlem av arbeids- og sosialkomiteen, til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stovner med økning

14 av 15 bydeler i Oslo har nedgang i antall helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.

Størst ledighetsnedgang har Frogner med 19 prosent eller 230 helt ledige, tett etterfulgt av Bjerke og Ullern med 18 prosent, og henholdsvis 112 og 80 helt ledige.

Deretter følger bydelene Nordstrand (15 prosent), St. Hanshaugen (14 prosent), Sagene (12 prosent), Alna (12 prosent), Vestre Aker (12 prosent), Østensjø (11 prosent), Grünerløkka (10 prosent), Søndre Nordstrand (8 prosent), Nordre Aker (8 prosent), Gamle Oslo (7 prosent) og Grorud (1 prosent).

Stovner har en økning i ledighet med 9 prosent, eller 59 flere helt ledige.