Navn i nyhetene

Kan Morten vinne Oslo?

NAVN I NYHETENE: Morten Steenstrup ser ut til å bli ny leder av Oslo Høyre. Han har bare tida og veien fram mot valget i 2023.

HVEM: Morten Steenstrup (68)

HVA: Tidligere stortingsrepresentant og statssekretær. Nå advokat.

HVORFOR: Innstilt som ny leder i Oslo Høyre.

Yo! Er det på sin plass å gratulere, kanskje?

– Jeg er bare kandidat, vet du. Årsmøtet skal velge, 21. og 22. januar, og jeg er ydmyk i forhold til det. Men jeg kan jo ikke gå og gjemme meg heller.

Enig. Hvordan står det til i Oslo Høyre om dagen?

– Det står veldig bra til. Høyre ble største parti i Oslo, ved valget. Det er et fantastisk utgangspunkt. Erna satt i åtte år, og da blir det slitasje og man får skylden for det meste. Men å oppnå det vi gjorde, det var ganske fantastisk.

Med hvilke saker skal Oslo Høyre ta over Rådhuset?

– Jeg tror virkelig på kampen mot sosial ulikhet. Der mener jeg vi har den suverent beste politikken. Alle barn som møter opp i første klasse, om de har ryggsekken full eller tom, skal ha den samme muligheten til å bli lege, arkitekt, snekker eller advokat for den saks skyld. Det starter i barnehagen.

Så, skole, altså?

– Vi må se hver eneste elev. Dette er Oslo-skolen på det beste fra da vi hadde makten. Dagens byråd ødelegger Oslo-skolen, så det blir kjempeviktig. Her skal vi gjøre krafttak. Jeg er også svært opptatt av selveierdemokratiet. Det å eie sin egen bolig, det er så viktig. Nå er det alt for mange som faller utenfor.

Hva er forskjellen på Høyres boligpolitikk og den rødgrønne?

– Det sittende byrådet har ikke vært i stand til å regulere nye utbyggingsprosjekter i tilstrekkelig grad. Man har kommet bakpå der. Vi må fremskaffe langt flere boliger. Da må vi ha langt flere byggeklare tomter. Men også sterkere virkemidler. I tillegg vil klima og miljø stå veldig sentralt.

Der er det ofte mye krangling.

– Høyre har fått til mest reelle resultater i klimapolitikken. Det arbeidet skal vi fortsette med. Men det må kunne gjøres på en måte som ikke skaper konflikt. Vi har hatt for mye av at dette har skapt konflikt og motstand. Man kan jo stille spørsmålet om noen ønsker konflikt på dette området for å få det på dagsorden.

«Noen», altså … Lan?

– Jeg vil ikke peke på personer. Jeg er opptatt av at vi skal finne brede løsninger. Vi har de samme målene, vi er ganske samstemte. Så har vi forskjellige innfallsvinkler.

Hvis Høyre skal vinne Oslo-makta må dere kanskje vinne MDG til deres side?

– Nå skal vi utmeisle vår politikk. Så vil andre partier utmeisle sin. Det er jo lenge til valget, det kan skje utrolig mye på den tiden. Det viktigste vi skal gjøre nå er å se på vår egen politikk. Jeg ser flere mulige veier til målet.

Joa, men du har kalkulator du og. Det blir vanskelig.

– Ja, jeg har kalkulator. Men Høyre skal være et bredt folkeparti i Oslo. Det er vårt mål. Vi skal utvikle en politikk og være det brede folkepartiet vi har vært og det gir et fantastisk fundament for veien til makt. Så får vi se hvem som er enige med oss når vi kommer så langt. Og så skal vi søke makt.

Dere har nå halvannet år på å lage politikk og velge kandidater. Det er bare tida og veien?

– Min erfaring er at i Norge, hvor det er valg hvert annet år, så har du bare tida og veien etter et hvert valg. Men jeg er overbevist om at vi har alle muligheter til å vinne byrådsmakten om to år.

Ja, det kan bli litt regjeringsslitasje på to år?

– Ja, om to år kan vi godt oppleve at folk allerede er litt lei og trøtte. Da har de hatt åtte år med Raymond og to med Støre. Jeg er optimist, jeg. Jeg tror dette er mulig. Men det blir kjempekrevende, misforstå meg rett.

Greit, da. Nå, noen faste spørsmål: Hvem var din barndomshelt?

– Det er faktisk Kåre Willoch. Jeg husker første gang jeg så ham. Jeg var lokal leder i Unge Høyre, og han kom og snakket. Det var en opplevelse. Etter valget i 81 ble han statsminister og jeg valgt inn i stortingsgruppa.

Jobba du nært med han?

– Ja, jeg ble statssekretær for han på Statsministerens kontor, og pressetalsmann for Kåre Willoch. Det varte ikke så lenge, fordi han gikk av veldig raskt, etter et kabinettsspørsmål på bensinavgiften. Å være rådgiver for han var ganske fantastisk. Jeg opplevde hvor stor vekt han la på innspill fra andre. Han var veldig inkluderende.

Hvor lenge satt dere, da?

– Det var fjorten dager.

Haha, håper du fikk lagd visittkort eller noe. Så du har bevis!

– Jeg tror du finner det i journalene, altså.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hvis jeg står fast, er det faktisk Kari. Min kone. Jeg har sagt til henne at nå skal jeg jobbe hardt med dette og trappe ned på advokatvirksomheten, selv om den fortsatt blir hovedbeskjeftigelsen. Men vi kunne jo starte med å stå fast i heisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: