Nå vil Obos flytte Sotakiosken på lager

Obos vil frakte den klassiske kiosken vekk fra Sotahjørnet. Etterpå skal den plasseres på «et nytt sted i lokalmiljøet».

Søndag kveld brant den hundre år gamle kiosken på Sotahjørnet for fjerde gang på halvannen måned. Nå varsler Obos at de skal flytte kiosken på lager for å sette den i stand.

– Vi er enige med myndghetene om å flytte kiosken til et lager så snart det lar seg gjøre. Nå venter vi på de nødvendige tillatelsene før vi iverksetter, skriver Obos-direktør Geir Graff-Kallevåg i en pressemelding.

– Vi håper disse kommer raskt, spesielt i lys at det i gå kveld har vært nok en brann i kiosken, skriver han.

Et nytt sted

Obos melder at planen etter restaurering er å få plassert den på «et nytt sted i lokalmiljøet». Dermed blir den da etter alt å dømme fjernet fra plasseringa på Sotahjørnet for godt. For Obos har planer om å bygge et stort nybygg med rundt femti leiligheter på opptil åtte etasjer på tomta der den lille, skrøpelige kiosken står i dag. 

– For oss er det viktig å ta vare på kiosken og integrere denne som en del av lokalmiljøet når vi utvikler Etterstadgata 2-4, skriver Graff-Kallevåg i meldinga.

Obos, Plan- og bygningsetaten og Oslo byantikvar hadde en felles befaring på tomta onsdag i forrige uke. 

– Skal komme tilbake

Byantikvaren i Oslo bekrefter i en Facebook-oppdatering søndag kveld at de er med på Obos-planen.

«OBOS, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren går sammen om å redde kiosken. Den skal flyttes til et tørt sted for å tørke opp og bli restaurert. Deretter skal den komme tilbake», skriver byantikvar Janne Wilberg.

Fjerde gang

Det har altså vært brann fire ganger i kiosken denne vinteren. 2. desember brant det første gang. Deretter sto Sotakiosken helt ubeskyttet mot vær og vind i en måneds tid. Deretter gikk det slag i slag. Samme dag som Obos fikk tettet de verste hullene i vegger og tak brant det igjen 9. januar. Så brant det enda en gang kvelden etter, og det framsto som den mest alvorlige brannen.

Deretter brant det nå søndag 19. januar, men den brannen virka mindre alvorlig enn den forrige.