Hanna Marcussen.

Nå vil hun verne Vålerengaparken

Byråd Hanna Marcussen (MDG) har gjort det klart at det er uaktuelt å ta av Vålerengaparken når Bane NOR skal utvide togsporene.

– Nå føles det herlig å endelig kunne si at «Nei. Vålerengaparken skal forbli», skriver byutviklingsbyråd, Hanna Marcussen (MDG), i en e-post til Dagsavisen.

I dag sender hun et brev til Plan- og bygningsetaten der hun ber om at Vålerengaparken utelukkes som ny plassering av trehusbebyggelse fra «Hylla». Parken utgår dermed av planområdet for prosjektet.

Bane Nor-utbyggingen: Raser mot utbygging av park

Mer plass til tog

Dagsavisen har flere ganger skrevet om naboer som har rast mot planene som ville medført mindre grøntarealer for lokalbefolkningen.

Bane Nor må bygge ut kapasiteten på togskinnene for å få mer plass til alle togene som skal kjøre gjennom Oslo.

Det er behov for overføringsspor. Ifølge planene skulle dette legges der den vernede trehusrekka på «Hylla» ligger i dag.

Naboer: Ikke ta fra oss Vålerengaparken

– Bedt om å ta ut Vålerengaparken

Byantikvaren ville flytte disse til enten Vålerengaparken eller Svartdalsparken. Det setter Marcussen nå en stopper for.

– Jeg har i sommer fått opplysninger av Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i saken. På den bakgrunn har jeg nå bedt etaten om å ta Vålerengaparken helt ut av planområdet for prosjektet. Parken skal bevares og er verken aktuell for trehusene fra Hylla eller som riggområde. Jeg er for strengt vern av våre grøntområder. Vi har ingen å miste, skriver Marcussen. Hun understreker at Vålerengaparken er en viktig møteplass for folk i Gamle Oslo.

– Engasjementet folk har vist i denne saken er oppløftende for alle oss som jobber med å bevare grøntområder i byen. Og det er et tydelig signal til både politikere og Bane NOR om at parken er for viktig for nærmiljøet til at de kan bruke den, avslutter hun.

Les også: Bane Nor har tatt skylapper på

Fornøyde naboer

– Det er fantastisk at Hanna Marcussen fra MDG har gått inn for å verne parken mot utbygging, sier Åsne Dahl Torp på vegne av "Redd Vålerengaparken".

Tirsdag har beboerne planlagt en aksjon i parken, som vil gå som planlagt.

– På pikniken i morgen kl. 16.30 blir det en historisk signering av Vålerengaerklæringen, der alle partier har gått inn for vern av parken. Dette betyr at uansett hvilket byråd vi får etter valget - er parken reddet, sier Torp.

Hanna Marcussen (MDG), Eirik Lae Solberg (H), Raymond Johansen (Ap), Siavash Mobasheri (R), Hallstein Bjercke (V), Marianne Borgen (SV) og Camilla Wilhelmsen (Frp) har sagt de vil underskrive.

Ap-politiker: Dette skal vi sørge for at ikke skjer