Nå vil de redde Syningom

Oslo kommune vil legge ned rusinstitusjonen Syningom. Det utløser protester på Rådhuset. – Vi må bruke mer tid, sier Høyre-topp James Stove Lorentzen.

– Det er bare Syningom som tilbyr et rusfritt miljø, både kort og langtid, utenfor byen.

Det sier James Stove Lorentzen, Oslo Høyres helsepolitiske talsperson. Dagsavisen fortalte lørdag at rusinstitusjonen Syningom, som er et rusfritt tilbud drevet av Oslo kommune og ligger i Nord-Odal, er foreslått nedlagt.

Planen er at bydelene skal overta ansvaret for de rusavhengige, og at flere skal over i egen bolig i stedet for å bo på institusjon. Dette vekker protester på Rådhuset.

– Vi ser dessverre eksempler på at bydelene ikke klarer å levere. Jeg mener derfor vi må bruke mer tid for å forsikre oss om at bydelene klarer å tilby god nok oppfølging, sier han.

Stove Lorentzen sier han vil se noen år hvor desentraliseringspolitikken viser seg vellykket, før han vil gå inn for flere kutt i bofellesskap med døgnbemanning.

– Derfor ønsker vi å beholde tilbudet på Syningom på nåværende tidspunkt, sier han.

Les også: - Uten Syningom hadde jeg ikke levd i dag

Rødt-protest

Også i Rødt er det skepsis til strategien.

– Nå er det sånn at man slenger rusavhengige ut i gata, eller i en kommunal bolig, uten å følge dem opp skikkelig. Det satses ikke nok, sier Siavash Mobasheri, leder av Oslo Rødt, til Dagsavisen.

– Vil dere protestere på nedleggelsen?

– Hvis kommunen ikke tilbyr et annet like godt eller bedre tilbud, så vil vi protestere sterkt, sier han.

Mobasheri mener kommunen overlater problemene til bydelene, samtidig som bydelene ikke har penger til å gi et godt nok tilbud.

– Kommunen må styrke og utvide tilbudet så flere som vil ut av rusmiljøet får muligheten til det, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Mener det er feil vei å gå

Også i Fremskrittspartiet rases det mot Velferdsetatens kutt.

– Vi vil redde Syningom, sier Aina Stenersen, som er leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre.

Hun sier det er bra at man vil legge til rette for at rusavhengige kan bo hjemme, men sier samtidig det er feil vei å gå å legge ned Syningom.

– Tilbudene er ikke bygget opp i bydelene. Det hver enkelt sitter igjen med i dag er kanskje fastlege, og hvis du er heldig, en ruskoordinator.

Fremskrittspartiet vil foreslå å redde institusjonen i budsjettbehandlinga i bystyret. 

– Vi er jo avhengige av å få med de andre i opposisjonen, og Rødt, sier hun.

Les også: Her vil Oslo kommune kutte i tilbudet til rusavhengige

Beslutningen gjort av etaten

Omar Samy Gamal (SV) ble byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold for knappe to uker siden. Byråden har ikke villet svare direkte på våre spørsmål. 

I stedet har vi fått en epost med skriftlige svar, som byrådens kommunikasjonsavdeling ber oss tillegge «byrådsavdelingen». Der henviser de til russtrategien, som Oslo kommune vedtok i fjor høst. 

Omar Samy Gamal (SV) er Oslos nye byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.
Foto: STIAN FYEN

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

– Denne innebærer at man fremover skal vri innsatsen fra midlertidige botilbud i Velferdsetaten over til trygge, permanente boliger – med oppfølging i bydelene, skriver de. 

– Konkret gjøres beslutningen om nedleggelse av direktøren i Velferdsetaten, legger byrådsavdelingen til.

– Vi har full forståelse for at å flytte kan være vanskelig. Velferdsetaten foretar nå en gjennomgang av rusinstitusjonens mandater og plasser hvor de ser på hvordan plassene kan tilpasses brukere fremover, skriver de.

I eposten skriver de også at det i 2020 skal utarbeides en «Oslostandard» for booppfølging av personer med rusproblemer i egen bolig.

– Denne skal bygge opp under medarbeidernes faglige skjønn, og sikre at innbyggere får tjenester med likeverdig kvalitet, skriver altså byrådsavdelingen.

LES NAVN I NYHETENE MED OMAR SAMY GAMAL HER: I forrige uke var han ukjent, nå er han byråd i Oslo