Signert: Byråd Lan Marie Berg (MDG) fikk ovverrakt 850 underskrifter av leder Tommy Grotterød i Kampen vel.

Nå stenges det for biltrafikk på Kampen

Beboere på Kampen får det som de vil: I Oslo bystyre ble det onsdag enstemmig vedtatt å starte arbeidet med en bilfri Thorbjørn Egners plass.

Oslo

– Vi ønsker en bilfri plass som vi har i sentrum, sier leder Tommy Grotterød i Kampen vel og vil med det innskrenke på bilkjøringen på Thorbjørn Egners plass på Kampen.

Nå får han det som han vil. I Oslo bystyre ble det onsdag enstemmig vedtatt å starte arbeidet med en bilfri Thorbjørn Egners plass, ved kampen kirke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kampen
Kampen kirke. Foto: Wikipedia

Forslag

Etter et forslag innspilt fra velforeningen på Kampen, fikk Venstre resten av bystyret med seg.

– Vi tenkte at det var en god idé og jeg synes det er veldig OK at når det kommer gode forslag, så kan det dannes flertall, sier Espen Ophaug i Venstre

Når bilene kan forsvinne er ikke klart enda.

– Jeg har registrert at byråd Berg er positiv, så det kan gå raskt. Før sommeren hadde vært fint, sier Ophaug.

Les også: Kjemper for bilfritt på Kampen

2015

Våren 2015 startet folk å bruke Thorbjørn Egners plass på Kampen som et sted å være, ikke bare en plass å krysse. En facebooktråd oppfordret folk til å møte opp og flere tok med egne stoler og møbler.

– Vi vil at barn skal kunne krysse plassen til og fra skolen og til fritidsaktiviteter og at motorisert ferdsel må vike, sier Grotterød.

850 underskrifter

Tirsdag overrakte Grotterød vel 850 underskrifter til byråd Lan Marie Berg (MDG).

– Bilfrie områder skal ha mennesker i fokus, ikke biler. Og det er mange som synes det er for mye bilkjøring der de bor. Jeg synes det er

kjempeflott at både FAU, menigheten, næringslivet og vellene ønsker dette. Jeg håper flere kan la seg inspirere av det gode arbeidet som er gjort her, sier Berg.

Byråden hadde allerede satt i gang arbeidet på Kampen.

– Bilfritt Thorbjørn Egners plass høres ut som en veldig spennende ide og jeg har allerede bedt Bymiljøetaten og Ruter se på hvilke løsninger som er mulige for å imøtekomme behovet for dem som bor her, sier Berg.