Nå skal Slottsparken sikres mot biler

Denne uken starter arbeidene med å sikre Slottsparken. Målet er å hindre biler uten godkjenning i å kjøre inn i parken eller opp til Slottet.

I en melding på sine egne nettsider understreker Slottet at tiltakene ikke vil være til hinder for fotgjengere og syklister, og at publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere.

I all hovedsak skal sikringene følge Slottsparkens yttergrense, og de vil bestå av porter, pullerter, gjerder og murer.

Arbeidene skal være ferdige senest høsten 2021.