Onsdag 23. september legger Høyre-Venstrebyrådet i Oslo fram sitt budsjett.

Nå legges oslobudsjettet fram

Den blå byrådet legger fram det som kan være deres siste budsjett for en god stund.

Finansbyråd Erik Lae Solberg (H) åpnet finanstalen i Oslo rådhus klokka 12.00 onsdag med å vise til at tjenestene Oslo kommune leverer til sine innbyggere ikke er til å kjenne igjen fra 1996.

– I 18 år har vi investert i menneskene i denne byen, sa Solberg.

Oslobudsjettet er på 52 milliarder kroner i 2016.

Befolkningsvekst

I Oslo bor det nå over 650.000 innbyggere. Det preger budsjettet, mente finansbyråden.
Alt er gjennomsyret av den kommende befolkningsveksten, sier han og viser til at de invisterer for rekordhøye  41,4 milliarder.

Byrådsleder Stian Berger Røsland trekker fram skolen, en grønn utvikling og fremtidens eldreomsorg som satsingsområder i dette budsjettet.

– Dette budsjettet ruster byen for fremtiden, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H) i en pressemelding.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Penger til osloskolen

− I 2016 styrkes skolebudsjettet med 352 mill. kr og byrådet vil i alt bruke 12,6 mrd. kr på skolesektoren. Det betyr at nesten hver fjerde krone i Oslo-budsjettet går til skole og utdanning, sier byrådslederen videre.

Som Dagsavisen har vist i flere artikler har osloskolene hatt problemer med nok plass til alle skolestartere. Byrådslederen vil nå sette av ekstra penger til å etablere flere skoleplasser og rekruttere flere lærere hvert år fremover. Ifølge byrådslederen skal det i 2016 skal 3.300 nye skoleplasser etableres i 11 ulike skoleanlegg, hvorav 3 er helt nye skolebygg. Det er avsatt 8,9 mrd. i økonomiplanperioden til investeringer i nye skolebygg og oppgradering av skolene, ifølge pressemeldingen.

Mens Raymond Johansen og Ap varslet flere tusen nye barnehageplasser vil byrådet i sitt budsjettforslag etablere 1.400 nye plasser. 

 

Milliardsatsing på sykkelvei

I fireårsperioden settes det av 1,1 mrd. til å ferdigstille flere sykkelveier og gjøre det enklere å sykle i sentrum, ifølge byrådet.

− Byrådet ønsker å stimulere flere til å velge sykkel og kollektivtransport fremfor bil for å redusere utslippene, sier byråd Guri Melby (V) i en pressemelding.

Byrådet setter av 166 millioner kroner for å sikre at Lørenbanen skal åpnes våren 2016.

I tillegg til 105 mill til renhold av parker og byrom.

MER OM BUDSJETTET: Dette får kulturen i Oslo

Mer til bydelene

Byrådet styrker i sitt budsjettforslag mer penger til bydelene med 79 mill. sammenliknet med vedtatt budsjett. Byrådet prioriterer i tillegg øremerkede midler, 44 mill. til rusomsorg, 10 mill. til skolehelsetjenesten. Det foreslås ytterligere 2,3 mrd. til anskaffelse av 550 nye kommunale boliger i planperioden.

Nye idrettshaller

Som kjent skal Jordal Amfi bli ny. I tillegg skal det settes av penger til Lambertseter flerbrukshall og Mortensrud idrettshall. 

Gjeld

Men finansbyråden innrømmer også i finanstalen at Oslo kommune må ta høyde for å måtte ha en økende gjeldsgrad i de kommende årene.
  Kommunene er sårbar for renteutvikling. Selv med lav rente vil gjelden øke i milliarderklassen, sier Lae Solberg.
Han minner samtidig om at Oslo har mindre gjeld enn andre kommuner. 

Saken oppdateres