Prindsens mottakssenter i Storgata i Oslo må kutte fire millioner kroner. Det går utover enheten som kanskje er best kjent som Oppsøkende tjeneste.

Nå kutter kommunen i førstelinja på Prindsen

«Ambulant team» hjelper folk som holder på å ruse seg i stykker. Kommunen vil skjære tjenesten til beinet.

 

Dagsavisen skreiv før påske om kutt av 18 rusplasser i Oslo. Sjøstrand omsorgssenter skal legges ned, og på Prindsen i sentrum forsvinner tre plasser.

Men det er mer som skal kuttes på sentrums viktigste rusinstitusjon. For å komme i mål med et kutt på fire millioner kroner ser det også ut til at det som tidligere het Oppsøkende tjeneste, nå Ambulant team, skal slutte å være oppsøkende.

– Det ser veldig dårlig ut, sier varatillitsvalgt Alex Stewart ved Prindsen til Dagsavisen.

Men først:

– Hva gjør egentlig et ambulant team?

– Vi tar akuttoppdrag i det offentlige rom. Hjemmebesøk, vi hjelper folk som holder på å ruse seg i stykker, som trenger innleggelse, avrusning, oppfølging eller andre tiltak, sier han.

Stewart forteller at teamet hadde nærmere 3500 store og små oppdrag bare i fjor. Men nå ser det ut til å være slutt, i hvert fall for oppdrag i det offentlige rom og i private hjem.

Les også: Førstelinja frykter kutt til beinet

Drøftingsfase

Direktør for rus og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, John Ingar Danielsen, forteller at teamet ikke skal legges ned. Det skal forandres.

– Å legge ned, det høres jo veldig dramatisk ut. Det er ikke der vi er. Men vi er i en drøftingsfase, sier Danielsen.

Direktøren forteller at de nå skal ha drøftelser med de ansatte om et kuttforslag, før en endelig avgjørelse tas mot slutten av neste uke.

– Det som nå ligger som et forslag er at de skal jobbe litt annerledes enn før. Men det kan bli noen ansatte som blir overtallige, sier han.

Men Danielsen mener det ikke får negative konsekvenser for brukerne.

– Det er Legevakta og ambulant akuttjeneste der som har den rollen i Oslo kommune. Legevakta håndterer jo hele befolkningen, inkludert de som har rusavhengighet, sier han.

Nå er planen at ressursene skal flyttes mer mot bydelene.

– Vi må innrette oss mer inn mot der hvor behovet er størst, sier han.

For deg med ♥ for Oslo: Følg oss på Facebook!

Øremerkede kutt

Årsaken til nedskjæringene er et kutt i øremerkede midler fra staten. Men samtidig har Oslo kommune fått mer frie midler.

– Ja, de statlige pengene Oslo kommune får er like mye, om ikke mer. Men de går nå mer til bydelene. Mesteparten av både det forebyggende arbeidet og rusarbeidet foregår i bydelene der hvor folk bor, sier han.

– Er det noen andre alternativer enn å kutte i ambulant team?

– Nei, det blir litt pest- og koleravurdering, hvor det kuttet skal tas, sier han.

Men Danielsen presiserer at det fortsatt bare er et forslag, endelig avgjørelse er ikke tatt.

Les også: Kent har blitt jaget fra sted til sted i 18 år (DA+)

Spente brukere

– Det som er synd er at det er færre og færre som har visst hvem ambulerende team har vært, sier Heidi Hansen.

Hun er brukerrepresentant på Prindsen og jobber for Rio.

– Teamet har blitt stua vekk, det er det mange som har følt. De har vært en veldig viktig aktør for brukerne i sentrum, sier hun.

– Er det alvorlig om ambulant team forsvinner?

– Ja, jeg er i hvert fall spent på hva som erstatter dem.

Les også: – Brugata var det mest kriminelle stedet i landet

Økning i overdosedødsfall

Overdosetallene i Oslo har økt de siste årene. I 2014 var det 46 overdosedødsfall i Oslo, i 2015 og 2016 henholdsvis 58 og 53. Tall for 2017 vil først være klare tidligst i november i år, får Dagsavisen opplyst fra Folkehelseinstituttet.

I FFI-rapporten «Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008», ble det funnet at 18 prosent av dem som døde av overdose disse årene ble funnet utendørs. Dette inkludert åpen gate, parkeringshus og offentlig toalett. 67 prosent ble funnet i privat bolig.

Les også: Oslos narkonomader

 

Bekymret Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en av de viktigste aktørene på rusbehandling i Oslo. I et brev til Velferdsetaten kommer leder i bymisjonens døgnåpne rusinstitusjon 24sju kraftig på de foreslåtte kuttene på Prindsen.

«Vi ser med stor bekymring på at tilbudet som utføres sentralt (...) ser ut til å reduseres langt før bydelene har mulighet til å gi sine innbyggere en adekvat tjeneste og oppfølging» skriver virksomhetsleder Kirsten Frigstad i brevet.

Frigstad skriver at hun frykter spesielt at Ambulant tjeneste vil reduseres eller nedlegges.

«Denne tjenesten er i dag lett tilgjengelig, fleksibel og har lang og god kunnskap om enkeltklienter som har sterkt behov for ambulante tjenester », skriver hun.

Frigstad vil ikke kommentere brevet overfor Dagsavisen.

Les også: Her kuttes Oslos rusomsorg

 

– Ansvarsfraskrivelse fra byråden

Oslo Høyre mener det ikke er noen grunn til å skylde på regjeringen.

– Hvis Velferdsetaten mener det er faglige grunner til å gjøre dette, så har ikke vi problemer med det, men når det er begrunnet med økonomiske årsaker, da reagerer vi, sier Oslo Høyres helsepolitiker James Stove Lorentzen.

Bakgrunnen er at kuttene på Prindsen forklares med kutt i øremerkede midler fra staten. Staten har kuttet i øremerkede midler til rustiltak, men kommunen har også fått flere penger til rus.

Ifølge byrådets egne tall fikk Oslo i 2017 133,7 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020, og disse er videreført i 2018, forteller Lorentzen.

– Vi reagerer på at byråden bruker øremerkede kutt som årsak. De må ta ansvar selv, det er ingen grunn til å skylde påregjeringen, sier han.

– Det er en gjennomgående ansvarsfraskrivelse fra byråden.

Kom uventet

– Byrådet har lang tradisjon for å legge ut når regjeringen kommer med usosiale boligkutt, sier helsebyråd Tone Tellevik Dahl til Dagsavisen.

– I dette tilfellet kom kuttet uventet, legger hun til.

Tellevik Dahl mener de har sikret at kuttet i minst mulig grad rammer tilbudet til brukere direkte.

– James Stove Lorentzen bør heller stramme opp sin egen helseminister enn å skylde på meg, sier hun.

Handler om vilje

Byråden kommer med en ny rusmelding før sommeren.

Også Alex Stewart, tillitsvalgt for Fagforbundet på Prindsen, er kritisk til om kuttene er nødvendige.

– I bunn og grunn handler dette om vilje, sier han.

– Det har vært et mantra om bydelene i femten år, men hvordan skal det foregå i praksis? De jobber i kontortiden, ikke kveld og helg, sier han.

Stewart forteller at ambulant team allerede er halvert de siste åtte åra.