Nå kan vaktmesterne juble for jobb

– Dette er kjempegode nyheter. Jeg skal sjekke om jeg får tak i fyrverkeri! Ilyas Gadaev har akkurat fått beskjed om at vaktmesterne i Toma Eiendomsdrift får beholde jobben når Oslo kommune overtar.

 

Av Ane Børrud/Arbeidsmanden

I november sendte Monica Hauge, hovedtillitsvalgt i Toma, krav om at vaktmestrene ved Oslo-skolene skulle få beholde jobbene sine når Oslo kommune overtar vaktmestertjenestene. Svaret lot vente på seg, mens kommunen utlyste stadig flere av disse stillingene.

– En veldig viktig avgjørelse

Fredag 8. februar fikk Hauge svaret hun hadde ventet på. Utdanningsetaten i Oslo kommune anser overføringen av vaktmestertjenestene som en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at de over 40 skole-vaktmesterne som i dag er ansatt i Toma Eiendomsdrift, får beholde jobben som vaktmestere og får ny arbeidsgiver: Oslo kommune.

– Vi er veldig fornøyde med at Oslo kommune har kommet til samme vurdering som oss. Det er kjempebra at de ansatte får beholde disse trygge og gode arbeidsplassene som de har i dag, sier hun.

Hun mener kommunens vurdering om at rekommunalisering skal anses som virksomhetsoverdragelse også vil få betydning for fremtiden.

– Denne prosessen har vært langdryg, og har skapt mye bekymring hos de ansatte. Jeg tror problemstillingen med virksomhetsoverdragelse ved rekommunalisering har vært ny for kommunen, og at det derfor ikke ble vurdert i prosessen. Jeg håper at i lignende prosesser framover blir virksomhetsoverdragelse en del av vurderingen på forhånd! sier Hauge.

Men legger til:

– Når utgangen blir som den blir, så er vi veldig godt fornøyd. Det er jo viktig at kommunen får høre det også, avslutter hun.

Fyrverkeri

Arbeidsmanden snakket med vaktmester i Toma Eiendomsdrift, Ilyas Gadaev, i slutten av januar. Da var arbeidsutsiktene uvisse.

– Jeg håper jeg får fortsette som vaktmester her. Jeg elsker jobben min, og det er ikke gøy å gå på Nav, sa han.

Hvis han ikke fikk beholde vaktmesterjobben, og Toma Eiendomsdrift ikke hadde noen jobb til ham, skulle han søke på nye jobber. Men han var ikke særlig optimistisk med tanke på å få en ny vaktmesterjobb.

– Jeg har hørt at det er rundt 250 søkere per vaktmesterjobb som er utlyst, sier han.

– Hva gjør du hvis Arbeidsmandsforbundet får gjennomslag for kravet om virksomhetsoverdragelse?

– Da skal jeg kjøpe fyrverkeri og feire!

Derfor er det første han sier når Arbeidsmanden ringer for å få en kommentar:

– Dette er veldig bra. Nå er fyrverkerisalget over, men jeg skulle gjerne kjøpt det. Jeg skal se om noen venner har fyrverkeri. Dette er kjempegode nyheter!

Slipper Nav

Gadaev har vært ansatt i Toma Eiendomsdrift i to år, og har jobbet som vaktmester ved to Oslo-skoler like lenge. 80 prosent på en stor barneskole, og 20 prosent på en mindre skole. Han elsker jobben sin.

– Barna kaller meg verdens beste vaktmester. Det er fordi jeg har hodetelefoner, står på longboard og kan ta backflips, ler han.

Han har prøvd ulike jobber, men har fort blitt lei.

– Jeg klarer ikke å sitte stille, og jeg liker å gjøre litt av alt. Så vaktmesterjobben er midt i blinken. Om sommeren er det én jobb, om vinteren er det en helt annen jobb, forklarer han.

Han er lettet over at han slipper å måtte gå på Nav.

– Fremtiden min var veldig uklar. Jeg trodde jeg måtte på Nav. Du vet, det som skremmer oss mest i mørket er at vi ikke ser noe.

Håper byrådets vedtak blir stående

Gadaev er fra Tsjetsjenia, og kom til Norge da han var 17 år. På videregående fikk han læreplass på Saab på Ensjø. Så gikk bedriften konkurs.

– Det snudde alt på hodet. Og nå skjer det igjen. Jeg trodde jeg kunne være her til jeg ble pensjonist, sa han da Arbeidsmanden besøkte ham i januar.

Vaktmesteren mente politikerne gjør framtiden uforutsigbar. Først åpnet et blått byråd i 2014 for at vaktmestrene skulle kunne leies inn fra privat firma. Så bestemte det rødgrønne byrådet fire år senere at vaktmesterne skal være ansatt i kommunen. Hva skjer dersom høyresiden kommer i byråd ved neste valg? Kommer de på nytt til å vedta at vaktmesterne skal leies inn fra private?

– Hvor mange ganger kommer jeg til å måtte søke på min egen jobb? Det kan du spørre politikerne om, sa han.

Likevel hadde han forståelse for at kommunen ønsker å velge hvem som skal bli vaktmestere ved skolene.

– Jeg er ganske ny i ordentlig jobb, ja – jeg er ganske ny i sivilisasjonen! Jeg har levd gjennom to kriger, der det ikke var noe infrastruktur. Her i Norge er det struktur, slår han fast.

Nå håper han at det rødgrønne byrådets vedtak om at Oslo kommune skal ha egne ansatte vaktmestere blir stående.

– Ting blir bestemt for fire år, men vi planlegger livene våre lengre fram. Hvor lenge skal de sjonglere med oss? Og når skal jeg falle i gulvet? Men uansett føler jeg at det ikke er så mye jeg får gjort med hva politikerne bestemmer. Min jobb er å være flink og gjøre en innsats. Resten er opp til Gud, avslutter han.

Les også: Private overtar studentboliger

– Glad saken er løst

Byrådssekretær i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, sier dette om saken i en e-post til Arbeidsmanden:

– Jeg er glad for at denne saken nå er løst. Saken er håndtert og besluttet av Utdanningsetaten som har samarbeidet med kommuneadvokaten. Byrådet er generelt tydelig på at ansatte skal ha mest mulig forutsigbarhet og trygghet i sine arbeidsforhold. Vaktmestere i osloskolen er en viktig ressurs på mange måter – da er gode relasjoner og tydelige rammer viktig.

For å ivareta vaktmestrene

Hva var det så som gjorde at Utdanningsetaten falt ned på at overføring av vaktmesterne til kommunen er å anse som en virksomhetsoverdragelse?

– Det er ulike vilkår som skal oppfylles for at en overføring skal være en virksomhetsoverdragelse.Det har særlig vært usikkerhet om det såkalte identitetsvilkåret er oppfylt, altså om virksomheten fremstår som den samme også etter overføringen.Vaktmestertjenester preges i stor grad av personene som utfører tjenestene. Det er grunn til å tro at mange av dem som har arbeidet i Toma ville fått tilbud om arbeid som vaktmestre på skolene, og noen har allerede blitt ansatt. Vi har derfor kommet til at selv om det med sikkerhet ikke kan slås fast at det foreligger en virksomhetsoverdragelse, vil vi behandle rekommunaliseringen (omorganiseringen) som en virksomhetsoverdragelse. Vaktmesterne det gjelder vil på den måten få ivaretatt sine rettigheter, skriver HR-direktør i Utdanningsetaten Anne Tveitan Ferignac til Arbeidsmanden. (FriFagbevegelse)

 

Dette er saken

* I 2014 vedtok daværende byrådet med Høyre, Venstre og KrF en ny modell for organisering av vaktmestertjenesten i Oslo-skolen.

* Undervisningsbygg overtok ansvaret for vaktmestertjenesten i Oslo-skolen fra Utdanningsetaten.

* Det ble vedtatt overgangsordninger slik at vaktmestere som allerede var tilsatt fortsatte sitt ansettelsesforhold i Utdanningsetaten fram til de gikk av med pensjon, eller sluttet i sin stilling.

* Ordningen åpnet for at Undervisningsbygg kunne leie inn vaktmestertjeneste fra 3. partsleverandør utenfor kommunen eller ansette i egen regi.

* Undervisningsbygg sendte vaktmestertjenesten på anbud, og Neas AS, som nå er blitt Toma Eiendomsdrift, vant.

* Hvert nytt eller rehabilitert skolebygg, samt skoler der vaktmester sluttet, ble overført til Neas - senere Toma Eiendomsdrift.

* I dag har Toma Eiendomsdrift i overkant av 40 vaktmestere i sving på om lag 40 skoler i Oslo.

* I 2018 bestemte byrådet med Arbeiderpartiet, SV og MDG at vaktmestertjenestene ved Oslo-skolene skal tilbake i kommunal regi, og viderefører ikke kontrakten med Toma Eiendomsdrift, som går ut i april i år.

* Arbeidsgiveransvaret for vaktmesterne i Oslo-skolen tilbakeføres til Utdannings­etaten i Oslo.

* Toma har mellom 40 og 50 vaktmestere som jobber ved Oslo-skoler. Disse får nå fortsette som vaktmestere på Oslo-skolene, og får Oslo kommune som arbeidsgiver.