Byrådet i Oslo forsøker å begrense forurensingen i byen ved å forby kjøring med dieselkjøretøy.

Nå er det dieselforbud på Oslo-veiene

Det blir likevel en del dieselkjøring i hovedstaden.

 

 Tirsdag morgen trådte forbudet mot dieselkjøretøy på det kommunale veinettet i Oslo i kraft. Det blir likevel en del dieselkjøring i hovedstaden.

Tross forbud for kjøretøy som går på diesel, er unntakene mange, og forbudet omfatter ikke de statlige veiene.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Rett før forbudet trådte i kraft tirsdag morgen var det lite luftforurensing i Oslo, ifølge Luftkvalitet.info.

Rushtid

Det er imidlertid varslet moderat til høyt forurensningsnivå i sentrum og et høyt forurensningsnivå langs større og sterkt trafikkerte veier, særlig i rushtidene og tidlig på kvelden.

Det er eksos og veistøv som er hovedårsaker, og varslingene tar ikke høyde for mulig effekt av forbudet som innføres.

Siden forbudet ble kjent søndag har forskere, bilbransjen og politikere stilt spørsmål ved den reelle effekten, og dette skal overvåkes nøye de neste dagene.

Trafikktellinger

– Vi foretar målinger av luftkvaliteten på tolv ulike stasjoner rundt om i Oslo. I tillegg skal vi ha trafikktellinger på ulike punkter, sier presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i Oslo til NTB.

– Uten dokumentert effekt ender dieselforbud som et MDG-stunt, skriver Romerikes Blad i sin lederartikkel tirsdag.