Synnøve Aasland og Jon Stefansen ble lovet barnehageplass til yngstedatteren Elsa (11 måneder), men kort tid etter ble tilbudet trukket tilbake. De mener de blir straffet for en konflikt de og flere foreldre har med eieren av Damvokteren friluftsbarnehage. FOTO: MIMSY MØLLER

Mistet barnehageplass

Foreldrene ble først lovet plass til datteren Elsa (11 måneder) i Damvokteren barne­hage. Så endret ledelsen mening.

 

Av Eira Lie Jor og Marie de Rosa

Synnøve Aasland og Jon Stefansens eldste datter har gått i den omstridte Damvokteren friluftsbarnehage. Da den yngste datteren Elsa (11 måneder) nærmet seg barnehagealder, fikk de i mars en e-post om at hun fikk plass i en av familiebarnehagene tilknyttet Damvokteren da det ikke var mulig å få plass i selve barnehagen.

I midten av juli, da barnehageopptaket nærmet seg, fikk Aasland og Stefansen kontrabeskjeden. «For å drive en god barnehage er det av stor betydning at foreldre har tillit til ledelse og eier, noe dere har uttrykt både skriftlig og muntlig at dere ikke har, jf. bl.a. bekymringsmelding til bydelen 8.5.2015. Vi vil derfor ikke tilby Elsa barnehageplass i Damvokteren familiebarnehage fra høst 2015», skrev styrer i en e-post.

– Vi oppfattet den første e-posten og senere dialog med styrer som et løfte. Man holder det man lover, særlig når det gjelder barn, sier Stefansen.

LES OGSÅ: – Sterk mistillit

– Vi blir straffet

Stefansen og Aasland var blant foreldrene som signerte et klagebrev på Damvokteren barnehage.

De mener nå at eieren av barnehagen straffer dem for dette, ved å trekke datterens plass i familiebarnehagen.

– Dette dreier seg om en familiebarnehage som ligger et helt annet sted og har andre ansatte, men samme eier. Dette gjør argumentene om sikkerhet i barnehagen og utfordringer knyttet til bygget, ugyldige. Vi kan derfor ikke forstå annet enn at dette handler om å bli kvitt brysomme foreldre, sier hun.

LES OGSÅ: – Hadde det vært en kommunal barnehage ville ikke dette skjedd

Ny barnehage

Trond Bastiansen, eier av barnehagen, har tidligere uttalt at nedleggelsen av driften skyldes en personalkonflikt som handler om sikkerhetsreglene på tur og utfordringer knyttet til en rømningsvei i kjelleren i bygget.

Da han varslet om nedleggelse, sa han også opp alle barna og de ansatte. Han vurderer å starte opp barnehagedrift igjen i det samme bygget, men dette vil ifølge Bastiansen ikke være en friluftsbarnehage.

Bydelen har lovet alle foreldrene barnehageplass et annet sted i bydelen. Aasland og Stefansen er likevel opptatt av om bydelen prinsipielt kan stå inne for denne typen barnehagedrift.

– Når eieren har sagt opp barna, de ansatte og varslet bydelen om at driften legges ned, er det eneste logiske at han også har sagt opp kontrakten med bydelen. Det betyr at hvis han vil starte opp igjen, må han konkurrere med andre som er interessert i å drive barnehage i de lokalene. Vi håper bydelen da vil gi driften til en mer seriøs eier, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Avventer advokat

Bydel Gamle Oslo har ikke myndighet til å pålegge en privat eier om å opprettholde driften, men sendte 15. juli saken videre til kommuneadvokaten for å få avklart leiekontrakten, opplyser avdelingsdirektør Kerstin Berglund.

– Eier av Damvokteren friluftsbarnehage har ikke sagt opp leiekontrakten med bydelen. Foresatte ønsker at bydelen skal si opp kontrakten med eier. Dette er et spørsmål som må vurderes juridisk. Bydelen har derfor bedt kommuneadvokaten om å vurdere saken. sier Berglund.

Bastiansen skriver i en e-post til Dagsavisen at barnehagen ikke er enig i at det er blitt gitt et bindende løfte om barnehageplass til Elsa, og viser til at de av foreldrene som er uenige i opptaksprosessen, kan klage beslutningen inn til kommunen.

LES OGSÅ: – Ikke gyldig