Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Milliarder til Fornebubanen

Penger til Fornebubanen ligger i potten når Oslo og Akershus signerer en bymiljøavtale med staten onsdag.

 

Bymiljøavtalen, som gjelder fram til 2023, innebærer blant annet at staten tar halvparten av kostnadene for den etterlengtede Fornebubanen.

5,5 milliarder

Nøyaktig hvor mye penger dette vil innebære er fortsatt uklart, men de seneste anslagene tilsier en sluttsum for banen på om lag 11 milliarder kroner. Dermed blir statens bidrag på minst 5,5 milliarder kroner.

Hele finansieringen av Fornebubanen synes dermed å være på plass, etter som resten av finansieringen ble bestemt i den reviderte Oslopakke 3-avtalen, som forelå i fjor sommer. Den innebærer at både bompenger og bidrag fra grunneiere skal være med på å betale for kollektivtiltaket.

Les også: Slik blir Oslo-trafikken

Bymiljøavtalen innebærer i tillegg årlige belønningsmidler på opp mot 300 millioner kroner, etter hva Dagsavisen erfarer.

Avtalen har kommet på plass etter forhandlinger mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten ved Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

– Vi er opptatt av å legge til rette for bedre framkommelighet i de største byene våre. Gjennom satsing på bedre infrastruktur for gående, syklende og kollektivreisende gir vi folk et godt alternativ til privatbilen samtidig som vi opprettholder eller forbedrer mobiliteten for folk flest, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Ni byer

I Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023 er det satt av 16,9 milliarder kroner til bymiljøavtaler. Trondheim inngikk den første avtalen av denne typen i februar i fjor. Verdien av den avtalen er på nær 3,4 milliarder kroner fram til 2023. Til sammen er det ni byområder som kan forhandle om bymiljøavtaler med staten.

Før avtalen mellom Oslo, Akershus og staten trer i kraft, skal den behandles av regjeringen, Oslo bystyre og Akershus fylkeskommune.

Les også: Fra Østbanen tok Ellen toget til Sverige, ni måneder gravid og med magen snørt inn