Kjønnsdelingen i helse- og omsorgssektoren er fortsatt sterk, med en stor overvekt av kvinner. Samtidig er yrkessektoren den med høyest sykefravær. FOTO: HEKO JUNGE/NTB SCANPIX

Mest sykmeldt

Norske kvinner sykmelder seg mest i Norden. Det er tabu å diskutere dette i Norge, mener forsker.

Tall Nordisk råd nylig har lagt fram viser at norske kvinner sykmelder seg mest i Norden.

Norge er også landet i Norden hvor forskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn er størst. Tallene viser utviklingen fra 1990 til 2013.

I Sverige er kvinners sykefravær halvert, mens norske kvinners fravær har økt betraktelig.

LES OGSÅ: Sosial klasse avgjør fravær

Sykelønn

Hans Dale-Olsen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, mener sykelønnsordningene i de nordiske landene kan være en del av forklaringen. I Sverige har man ikke 100 prosent sykekompensasjon, slik vi har for majoriteten av arbeidstakerne i Norge.

– I tillegg er arbeidsmarkedet i Norge mer kjønnsdelt enn i nordiske land. Det er mange kvinner i tunge yrker i Norge, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tabubelagt tema

– Vi nordmenn sliter like mye med debatten om kjønnsdelt sykefravær som svenskene sliter med innvandringsdebatten, sier forsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet.

Han mener mange er nysgjerrige på hvorfor norske kvinner er så mye sykmeldt, men at debatten fort blir hemmet av avvisende forskere som mener å vite svaret.

– Når spørsmålet om kjønnsdelt sykefravær diskuteres i forskningsmøter, er stemningen så spent at man kan høre en knappenål falle, sier Mykletun.

Han tror dette skyldes at likestilling er noe nordmenn er stolte av. Det at norske kvinner har verdens høyeste sykefravær, er kanskje ikke noe vi er like stolte av, mener han.

Mykletun kaller kjønnsforskjeller i sykefraværet det største likestillingsproblemet vi har i det norske arbeidsmarkedet i dag.

Ebba Wergeland, forsker i Arbeidstilsynet, mener det blir rart å snakke om et lukket forskningsmiljø.

– Forskningsmiljøet er mange miljøer og nå som alltid fullt av både dogmatiske påstander og åpen debatt, sier hun.

LES OGSÅ: Kvinner mobbes til sykmelding

Arbeidsforhold

Wergeland mener vi kjenner hovedårsaken til kjønnsdelt sykefravær og sier seg enig i Dale-Olsens forklaring. Kvinner jobber i andre typer yrker enn menn og er mer utsatt for tunge arbeidsforhold, mener hun. Wergeland minner om at behovet for sykefravær kommer når arbeidsforholdene ikke står i stil med helse og arbeidskapasitet.

– Med samme jobb-belastning må kvinner av biologiske årsaker jobbe hardere fordi de i snitt har mindre muskelstyrke, sier hun.

Mykletun mener på sin side at den beste hypotesen ligger i at det er kjønnsforskjeller i de fleste holdninger, også når det kommer til sykefravær. Han minner om at kvinner oftere går til legen enn menn. De er mer opptatt av sinn og helse, og dette er gode egenskaper ved kvinner som menn bør lære av, mener han.

– Man hører iblant at man må «lytte til kroppens signaler», men jeg har aldri hørt en mann si det, annet enn på spøk.

LES OGSÅ: Offentlig ansatte elsker jobben