Mer kaos i Bompengepartiet: Nå splittes bystyregruppa

Danny Chaudry, nyvalgt FNB-representant, forlater bystyregruppa til partiet. – Noen tror de eier partiet, sier han.

Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB), også kjent som Bompengepartiet, rives fortsatt av indre stridigheter.

Det er to store fraksjoner, en med base i Stavanger, og en i Oslo. Men alle som er valgt inn i bystyret i Oslo er i utgangspunktet fra «Stavanger-FNB». Mens representantene fra det gamle «Oslo-FNB» ikke greide å komme inn i bystyret.

Men nå har en av de fire innvalgte representantene i bystyret bytta side. Danny Chaudry bekrefter overfor Dagsavisen at han har forlatt bystyregruppa til FNB. Men han har ikke forlatt partiet.

– I bystyregruppa fant jeg ut at dette passer ikke for meg. De kjører sitt eget løp. De er ute etter stillinger til seg, sier Chaudry.

Tror de eier partiet

Tirsdag var han tilstede på en ekstraordinær generalforsamling i «FNB Oslo», hvor det ble valgt et nytt styre. Ingen av bystyrerepresentantene til FNB i Oslo, var på møtet eller ble valgt inn i det nye styret. Årsaken er at de tilhører det andre FNB. 

Chaudry karakteriserer dette møte som «virkelig demokratisk», i motsetning til situasjonen i bystyregruppa.

– Noen tror de eier partiet, men partiet skal eies av folket, sier Chaudry.

Samtidig presiserer han at han ikke er uvenner med bystyregruppa, og skal ikke krige med dem.

Blir uavhengig

Chaudry forteller at en viktig grunn til at han nå forlater gruppa er at bystyregruppa ville nekte vara-representantene møte- og stemmerett i bystyregruppa. Vararepresentantene kommer, nesten alle, fra «Oslo-FNB», og er altså i konflikt med de innvalgte representantene.

– Vi hadde ikke så gode forhold innad i gruppa. Men jeg står fortsatt på FNBs program, sier Chaudry.

Chaudry blir dermed, i likhet med de fleste bystyrevaraene til FNB i Oslo, regnet som en uavhengig representant. 

Reagerer 

Cecilie Lyngby er FNB-frontfigur i Oslo og innvalgt i Oslo bystyre, og sier hun er lei seg på vegne av velgerne.

– Danny har jobbet i 20 år med å komme seg inn i politikken på den ene eller andre måten. Han har vært medlem i Venstre, Senterpartiet og Frp i tillegg til FNB. Jeg stiller spørsmål med hva som egentlig er hans agenda, sier hun til Dagsavisen.

Hun sier han ikke har gitt beskjed til dem direkte at han nå har forlatt gruppa.

– Har dere krangla?

– Nei, men vi har hatt en diskusjon om hvordan vi skulle bruke de i underkant av to millionene gruppa har fått for å jobbe med politikk, sier hun.